30 år med boligjuridisk samarbeid med Oslo kommune
Foto av advokat Yngve Gran Andersen
Advokat og ekspert på husleieforhold Yngve Gran Andersen i Leieboerforeningen har hovedansvaret for samarbeidsavtalen med Oslo kommune.

30 år med boligjuridisk samarbeid med Oslo kommune

Leieboerforeningen har siden 1993 hatt en samarbeidsavtale med Oslo kommune, der ansatte som jobber med sosiale tjenester, bosetting, boligfremskaffing, og booppfølgning kan kontakte Leieboerforeningens advokater for å få veiledning om boligrettslige, primært husleierettslige, problemstillinger.
Publisert:

Rådgivningen skjer hovedsakelig per telefon, men en del skjer også per e-post, og er en prioritert tjeneste. Når den kommunalt ansatte ringer Leieboerforeningen, settes de straks over til advokat, eller blir oppringt så snart advokaten er ledig.

I 2022 registrerte Leieboerforeningen 331 henvendelser i forbindelse med husleierettslig veiledning for ansatte i Oslo kommune. Den kategorien flest henvendelser handlet om, er spørsmål knyttet til inngåelse av leieforhold, herunder innholdet i leiekontrakten. Kategorien med nest flest henvendelser var kategorien «leiesum». Henvendelser i denne kategorien har hatt en tydelig økning i 2022 sammenlignet med tidligere år, noe som trolig har sammenheng med den relativt brå økningen både i strømpriser, men også i leieprisene på privatmarkedet.

Leieboerforeningen holder også to til tre heldagskurs i husleierett hvert år. I 2022 arrangerte Leieboerforeningen et digitalt halvdagskurs, et fysisk heldagskurs, samt halvdags workshop med boligfremskafferne i Oslo kommune. I tillegg til å arrangere kurs, deltar Leieboerforeningen på fagmøter etter invitasjon fra den enkelte bydel.