Basis kr 150 årlig

Digitalt medlemskap som gir tilgang til alt innhold på våre nettsider, webinarer, kurs og årsmøte mm. Du får ikke juridisk rådgivning/advokatbistand. Trenger du å snakke med en rådgiver om en sak/tvist, må du bli velge enten Student-, Standard- eller Næring. Se oversikt under.

Student kr 250 årlig

Medlemskap for studenter og skoleelever. Medlemskap gir tilgang til alt innhold på våre nettsider, webinarer, kurs og årsmøte mm. Inkluderer veiledning fra juridisk konsulent og konsultasjon med advokat. Gyldig med studentlegitimasjon.

Standard kr 400 årlig

For kommunale og private leieboere over hele landet. Medlemskap gir tilgang til alt innhold på våre nettsider, webinarer, kurs og årsmøte mm. Inkluderer veiledning fra juridisk konsulent og konsultasjon med advokat.

Abonnement kr 100 gjelder en måned

Abonnement er ikke et medlemskap, men gir deg tilgang til alt digitalt innhold på våre nettsider. Personlig juridisk rådgivning er ikke inkludert i Abonnement. Dersom du trenger dette, må du bli medlem. Abonnement opphører automatisk etter 1 måned.

LkL - kommunal leieboer i Oslo fra 125 kr. Halvår/årlig

Medlemskap i lokallaget LkL - en underavdeling for kommunale leieboere i Oslo. Medlemskap koster kr 250 pr år, men det kan avtales betaling for 6 mnd av gangen.

Næring kr 1.000 første året, deretter kr 500 årlig

For små og mellomstore firmaer, selvstendig næringsdrivende, kulturforetak, ambassader, organisasjoner o.l. som leier næringslokaler. Medlemskap gir tilgang til alt innhold på våre nettsider, webinarer, kurs og årsmøte mm. Inkluderer fri bistand fra advokat i inntil to timer pr år.

Detaljert oversikt

Abm.BasisLkLStudentStandardNæring
Håndbok/leiekont[JA][JA][JA][JA][JA][JA]
Std.dok[JA][JA][JA][JA][JA][JA]
(+)artikler[JA][JA][JA][JA][JA][JA]
Nyhetsbrev[JA][JA][JA][JA][JA][JA]
Webinarer, kurs etc.[NEI][JA][JA][JA][JA][JA]
Årsmøte[NEI][JA][JA][JA][JA][JA]
Bildeanalyse av mugg (675 kr)[NEI][NEI][JA][JA][JA][JA]
Juridisk rådg. *[NEI][NEI][JA][JA][JA][NEI]
Advokat **[NEI][NEI][JA][JA][JA][JA]
Pris100150125 / 2502504001000 / 500
Varighet1 mnd.12 mnd.6 / 12 mnd.12 mnd.12 mnd.12 mnd.
*    Pr år for Student og LkL 5 timer | Standard 10 timer
**  Pr år for Student og LkL 0,5 timer | Standard 1 timer | Næring 2 timer. Redusert advokatpris for medlemmer.

Les mer om medlemskap

Abonnement er ikke et medlemskap, men et månedsabonnement som gir deg innlogging til våre nettsider i 1 måned. Abonnementet avsluttes automatisk etter utløp.

På nettsidene kan du benytte deg av alt innholdet på lik linje med ordinære medlemmer, med to viktige unntak: Du får ikke personlig juridisk rådgivning fra konsulent eller advokat og du kan ikke bestille mugganalyse. Dette er forbeholdt våre medlemmer.

Pris

Abonnement koster kr. 100,- og gjelder i en måned. Passer for deg som av ulike årsaker ikke vil bli medlem, men ønsker tilgang til alt vi har av innhold på nettsidene.

Med Basis-medlemskap får du full tilgang til våre nettsider med artikler, materiell for nedlasting, nyhetsbrev og tilgang til webinarer. Som medlem kan du delta på våre årsmøter og du støtter vårt boligpolitiske arbeid for en bedre og tryggere leiesektor.

Som Basis-medlem får du ikke personlig juridisk rådgivning fra våre konsulenter eller advokater. Trenger du slik bistand må du velge Stundent, Standard eller Næring.

Pris

Medlemskap koster kr. 150,- og gjelder i ett år. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Med LkL-medlemskap blir du medlem i Leieboerforeningens Lokallag for kommunale beboere i Oslo.  Du får full tilgang til alle våre nettsider med artikler, materiell for nedlasting, nyhetsbrev, tilgang til webinarer. Som medlem i lokallaget får du tilgang på juridisk rådgivning i spørsmål knyttet til ditt leieforhold. Du får også veiledning i spørsmål knyttet til mer boligsosiale forhold som søknad om bytte av kommunal bolig, klage på vedtak, søknad om bostøtte, hjelp til å søke eksterne bomiljømidler og lignende spørsmål. Som medlem kan du delta på våre årsmøter og du støtter vårt boligpolitiske arbeid for en bedre og tryggere leiesektor.

Pris

Medlemskap koster kr. 250,- og gjelder i ett år. Du kan også velge å tegne medlemskap for seks måneder til kr 125,-. Medlemskapet fornyes automatisk ved forfall.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Med Student-medlemskap får du full tilgang til våre nettsider med artikler, materiell for nedlasting, nyhetsbrev, tilgang til webinarer, rimelig og enkel mugganalyse og juridisk rådgivning. Som medlem kan du delta på våre årsmøter og du støtter vårt boligpolitiske arbeid for en bedre og tryggere leiesektor.

Personlig rådgiving

Du får inntil fem timer med rådgivning fra våre juridiske konsulenter pr år og advokatbistand med inntil 0,5 timer pr år.

Våre medarbeidere er eksperter på husleieloven og bistår deg i alle typer spørsmål knyttet til ditt leieforhold. Vi har bred kompetanse og erfaring innenfor alle rettsområder i husleieretten.

Vær oppmerksom på at i perioder med mange henvendelser kan det være noe ventetid på å få bistand fra vårerådgivere.

Pris

Medlemskap koster kr. 250,- og gjelder i ett år. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år. Vi kan kreve kopi av gyldig studentlegitimasjon for studentmedlemmer.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Med Standard-medlemskap får du full tilgang til våre nettsider med artikler, materiell for nedlasting, nyhetsbrev, tilgang til webinarer, rimelig og enkelmugganalyse og juridisk rådgivning. Som medlem kan du delta på våre årsmøter og du støtter vårt boligpolitiske arbeid for en bedre og tryggere leiesektor.

Personlig rådgiving

Du får inntil ti timer med rådgivning fra våre juridiske konsulenter per år, og inntil en time fra advokat/advokatfullmektig innenfor visse saksområder, og i forbindelse med inngåelse av advokatoppdrag.

Våre medarbeidere er eksperter på husleieloven og bistår deg i alle typer spørsmål knyttet til ditt leieforhold. Vi har bred kompetanse og erfaring innenfor alle rettsområder i husleieretten. Våre advokater fører årlig en rekke saker for domstolene.

Vær oppmerksom på at i perioder med mange henvendelser kan det være noe ventetid på å få rådgivning fra våre saksbehandlere.

Pris

Medlemskap koster kr. 400,- og gjelder i ett år. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Som Næringsmedlem får du egen advokat / advokatfullmektig som bistår deg i inntil to timer gratis pr år. Bistand utover dette er en betalingstjeneste, men våre medlemmer får god pris på advokattjenester.  

Våre advokater er eksperter på husleieloven og kan bistå deg i alle typer spørsmål knyttet til ditt næringsleieforhold. Næringsleie skiller seg fra boligleie ved at det er lov til å gjøre unntak fra husleielovens bestemmelser på en rekke områder. Derfor er det bare våre advokater som rådgir i saker knyttet til næringsutleie. Våre advokater fører saker for domstolene.

Pris

Medlemskap koster kr. 1000,- og gjelder i ett år. Ved fornyelse av medlemskapet reduseres årskostnaden til kr 500,- pr år.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Betingelser for medlemskap

Les betingelser