Leieboerforeningen utvider staben med flere studentmedarbeidere. Vi har nå ledig flere 20% (1 dag i uken) stillinger med tiltredelse fra januar 2022.

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som jobber med å ivareta medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på boligrett. Avdelingen består i dag av tre advokater og seks juridiske konsulenter (jus-studenter).

Studentmedarbeiderne er foreningens førstelinjetjeneste, og veileder medlemmer som har juridiske spørsmål i tilknytning til sitt husleieforhold. Foreningen har stor pågang, og arbeidet foregår for det meste per telefon, epost og tildels chat. Stillingen gir et unikt innblikk i jussens møte med virkeligheten. Arbeidet gir god praktisk erfaring i kontrakts- og formuerett, og verdifull erfaring i kontakt med og veiledning av medlemmene.

Søkere bør ha avlagt eksamen i Formuerett I (UiO), Obligasjonsrett/Kontraktsrett (UiB) eller Alminnelig obligasjonsrett (UiT). Det kan være en fordel, men er ingen forutsetning, om søkeren har arbeidserfaring med husleierett fra Juss- Buss, JURK, Jussformidlingen i Bergen, Jusshjelpa i Nord-Norge eller andre rettshjelpstiltak. Stillingen fordrer at man er strukturert og selvstendig, og samtidig at man har et godt lag med mennesker.

Leieboerforeningen har 15 medarbeidere med stort og smått, og holder til i trivelige lokaler på Grønland, ved politihuset. Arbeidsmiljøet er hektisk, uformelt og hyggelig. Det blir tatt hensyn til eksamensperioder for studentmedarbeiderne.

Dersom dette er noe for deg, kan søknad med CV og karakterutskrift sendes til lbf@lbf.no  merket «Søknad på stilling som studentmedarbeider» innen 30.11.21. Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Yngve Gran Andersen på telefon 24 14 91 00 mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 14.00.