Jobbe i Leieboerforeningen?

To nye studentmedarbeider husleierett

Leieboerforeningen søker nye studentmedarbeidere som juridisk konsulent i 20 % stilling (1-2 dager i uken og i tillegg i sommerferien om ønskelig). Tiltredelse etter avtale.

Leieboerforeningen er en uavhengig medlems- og interesseorganisasjon som jobber med å ivareta medlemmers interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Foreningen har en juridisk avdeling med spisskompetanse på boligrett. Avdelingen består i dag av to advokater og fem-seks juridiske konsulenter (jus-studenter).

Leieboerforeningens juridiske konsulenter er foreningens førstelinjetjeneste, og veileder medlemmer som har juridiske spørsmål i tilknytning til sitt husleieforhold. Foreningen har stor pågang, og arbeidet foregår for det meste per telefon, epost og chat. I utviklingen av de tjenester og rådgivningen som våre juridiske konsulenter gir, så inngår også det å utvikle egen kompetanse gjennom arbeid tilknyttet konkrete saker i samarbeid med Leieboerforeningens advokater. Dette strekker seg lenger enn førstelinjetjenesten og gir anledning til å opparbeide verdifull erfaring og kompetanse. Arbeidet i Leieboerforeningen gir et unikt innblikk i jussens møte med virkeligheten og gir anledning for studentene til å bruke sine ferdigheter i juridisk metode og innsikt i jussen til å bistå i konkrete tvister, å informere og rettlede og å utvikle egne ferdigheter. Arbeidet gir praktisk erfaring i kontrakts- og formuerett, og verdifull erfaring i kontakt med og veiledning av våre medlemmer. Våre juridiske konsulenter får erfaringer og kunnskap som de selv, Leieboerforeningen og våre medlemmer, samt fremtidige arbeidsgivere drar fordel av.

Søkere bør ha avlagt eksamen i Formuerett I (UiO), Obligasjonsrett/Kontraktsrett (UiB) eller Alminnelig obligasjonsrett (UiT). Søkere til stillinger som juridisk konsulent i Leieboerforeningen har gjerne hatt arbeidserfaring med husleierett fra Juss- Buss, JURK, Jussformidlingen i Bergen, eller andre rettshjelptiltak. Erfaring fra rettshjelptiltak er imidlertid ikke noe vilkår. Stillingen fordrer at man er strukturert og selvstendig, og samtidig at man har et godt lag med mennesker. Førstelinjetjenesten kan være krevende til tider og blant egenskaper som hjelper å gjøre jobben er å være positiv, kunnskapsorientert, interessert, hjelpsom og empatisk.

Leieboerforeningen kurser de juridiske konsulentene i husleierettslige emner og alminnelig obligasjonsrett. Dette vil være kurs i regi av Leieboerforeningens advokater og er særlig tilpasset de spørsmål og oppgaver som tilligger førstelinjetjenesten. I tillegg til kursing så får de juridiske konsulentene også fortløpende administrativ og faglig individuell oppfølging fra Leieboerforeningens advokater. Vi legger vekt på at det alltid skal være anledning for de juridiske konsulentene til å kontakte og drøfte spørsmål med advokatene.

Leieboerforeningen har 14 medarbeidere med stort og smått, og holder til i trivelige lokaler på Grønland, ved politihuset. Arbeidsmiljøet er hektisk, uformelt og hyggelig. Det blir tatt hensyn til eksamensperioder for studentmedarbeiderne, og det vil i stor grad være mulig med fleksible ordninger også ellers. Vi legger vekt på et sosialt miljø med møter, kurs og samlinger både internt i avdelingene og på tvers av avdelingene våre i løpet av året.

Dersom dette er noe for deg, kan søknad med CV og karakterutskrift sendes til lbf@lbf.no  merket «Søknad på stilling som studentmedarbeider». Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Tom Olav Risa eller Yngve Gran Andersen på telefon 24 14 91 00 mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 14.00.