Arendalsuka 2022
Foto fra debatten som Leieboeroningen arrangerte
Leieboerforeningen arrangerte en bra debatt om leiesektoren og behovet for husleielov under Arendalsuka. Foto: Martin Gustavsen

Arendalsuka 2022

I midten av august ble det politiske verkstedet Arendalsuka arrangert for tiende gang. Etter to år med pandemi og digitale arrangement, var det i år flere arrangement enn noen sinne, og programmet var stappfullt med alle tenkelige og utenkelige tema. Det ble arrangert en egen boligdag under Arendalsuka, men leieperspektivet var i liten grad til stede på denne dagen. Derfor dro en liten delegasjon fra Leieboerforeningen også til Arendal, for å arrangere og delta i tre ulike debatter i løpet av et hektisk døgn.
Publisert:

Daglig leder Lars Aasen, avdelingsleder Anne-Rita Andal og styremedlem i foreningen og leder i det nasjonale boligsosiale brukerrådet Hajar Benhammou, deltok i debatter om kommunale boliger, kommersiell utleie og behovet for en ny husleielov, og vi fikk stort utbytte av den korte tiden vi tilbrakte i Arendal.

Den kommunale utleiesektoren

Den første debatten ble arrangert av det nye nasjonale forskningssenteret BOVEL, og tema var den kommunale utleiesektoren. Her var også Oslo kommune representert i panelet, og kommunens representant mente selv at måten Oslo kommune har organisert sitt boligsosiale felt på, ikke møter beboernes behov godt nok. Leieboerforeningen snakket om behovet for en reform av kommunal boligsektor, og om hvordan de kortsiktige leiekontraktene og de høye husleiene låser beboerne i fattigdom og usikkerhet.

Hva skjer med leiemarkedet

Den neste debatten arrangerte vi selv, og her deltok både Forbrukerrådets leder Inger Lise Blyverket, Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson Siri Gåsemyr Staalesen, forsker Jardar Sørvoll, Lars Aasen fra Leieboerforeningen og Hajar Benhammou. Både Aasen og Blyverket var klare på at vi trenger en helt ny husleielov for å møte dagens og fremtidens behov, og Arbeiderpartiet ble presset på å innfri kravene. Det var fullt hus under debatten, og mange engasjerte publikummere som opplevde samtalen som relevant og viktig.

Et mer profesjonalisert leiemarked

Morgenen etter deltok Lars Aasen i en panelsamtale om den profesjonelle leiesektorens inntok i den norske utleiefloraen. Leieboerforeningen har god dialog med representanter for profesjonelle utleiere, og er spente på hvordan utleiesektoren vil utvikle seg, og hvilke utleiere vi vil se i årene som kommer. Vi er tydelige på at det må stilles krav til profesjonelle utleiere, men samtidig også at vi trenger ikke-kommersielle utleiere side om side med private, kommersielle og offentlige utleiere.

Etter et hektisk døgn på Arendalsuka har vi konkludert med at det var nyttig ressursbruk, men også at vi er glade for at det er år til neste gang.