Den internasjonale leieboerdagen 2022
På biletet ser du paneldeltakarar under Leigebuardagen 3. oktober 2022

Den internasjonale leieboerdagen 2022

Mandag 3. oktober markerte vi den internasjonale leieboerdagen med panelsamtaler, byvandring, konsert og appeller på Grønland i Oslo. Vi fikk mange nye medlemmer, og vi har bestemt oss for å markere dagen neste år også. Dagen ble markert sammen med aksjonsgruppene Reduser Husleia og Boligopprøret.
Publisert:

Dagen åpna med panelsamtaler og faglige innlegg i Leieboerforeningens lokale i FAFO-bygget på Grønland. Leder i Leieboerforeningen Lars Aasen innleda om hvordan Leieboerforeningen har jobbet aktivistisk tidligere, og vår internasjonale gjest Maka Suarez fra Barcelona viste filmer og holdt en innledning om hvordan leieboere organiserte seg for å hindre utkastelser etter finanskrisa. Selv om mye er annerledes i Spania, kan vi lære av hvordan aksjonsgruppen La Paz har organisert seg og bygd samhold og kompetanse. Suarez har nylig flytta til Norge, og vi kommer til å ha kontakt med henne videre for å lære mer om leieboerorganisering.

På leieboerdagen var det viktig for oss å framheve at det finnes muligheter innenfor dagens leiesektor. Derfor hadde vi invitert representanter fra to ideelle boligstiftelser, der rimelig husleie, trygge boforhold og beboerdemokrati sto i fokus.

Med i samtalen hadde vi også en beboer fra et alternativt boligprosjekt i Oslo, der leieboere har organisert seg i et samvirke og selv pusser opp bygården de bor i. Enebakkveien 37 er et av Oslo kommunes byøkologiske pilotprosjekter, og Mathias fra Enebakkveien representerte beboerne i samtalen.

I Leieboerforeingens forrige medlemsundersøkelse spurte vi medlemmene våre om de hadde hørt om ikke-kommersielle boliger, og svaret var nedslående. De færreste hadde hørt om det, men da vi spurte om medlemmene våre kunne tenke seg å bo i en ikke-kommersiell leiebolig der de selv fikk være med å bestemme, og bo med langsiktige leiekontrakter, svarte det store flertallet ja. Det viser oss at det er viktig å snakke om alternativene til dagens leie- og eiemarked.

Den neste samtalen dreide seg om aksjonisme og organisering, og aksjonsgruppa Boligopprøret deltok aktivt i samtala. Det ble diskutert om det er behov for aksjonsgrupper og hvordan disse gruppene kan holde seg sterke over tid. I etterkant av Leieboerdagen har Boligopprøret hatt samtaler, og i november skal de delta i budsjetthøring i bystyrets helse- og sosialutvalg for å snakke om hva byrådets budsjettforslag betyr for leieboere i kommunale boliger i Oslo.

Etter panelsamtalene var det mange som deltok på bydelsvandring i Bydel Gamle Oslo. Vi var innom Enebakkveien 37 der beboer Mathias viste fram huset og den frodige byhagen som nylig vant Oslo kommunes gjeve hagepris, og vi var selvfølgelig også innom noen av de kommunale gårdene der beboerne har organisert seg i lokale gårdstyrer.

Dagen ble avsluttet med konsert og appeller på Cafeteatret. Vi fikk nærmere 40 nye medlemmer under leieboerdagen, og vi er overbeviste om at vi nå er ennå flere som vil kjempe for en rettferdig boligpolitikk for leieboerne.