Leieboerundersøkelsen ga oss mye ny kunnskap
Diagram som viser at 35 prosent av leieboerne svarte at de hadde spurt om å få male eller gjøre andre endringer i boligen de leide.
Mer enn en av tre leieboere svarte at de hadde spurt utleier om å få gjøre endringer i leieboligen. I dag må leieboer ha samtykke til slike endringer og det er ikke uvanlig at utleier svarer nei. Lovutvalget skal vurdere om det skal bli enklere for leieboer å gjøre endringer.

Leieboerundersøkelsen ga oss mye ny kunnskap

I mai gjennomførte Leieboerforeningen en undersøkelse blant medlemmene hvor vi ønsket opplysninger knyttet til leieforholdet og utleier. Bakgrunnen er at husleielovutvalget ønsker fakta om leieboeres situasjon i forhold til konkrete bestemmelser hvor lovutvalget vurdere å gjøre endringer. Mange av spørsmålene i undersøkelsen direkte fra sekretariatet i lovutvalget.
Publisert:

Totalt sendte Leieboerforeningen ut undersøkelsen til litt over 5000 medlemmer som er registrert med epostadresse i vårt medlemssystem. Vi fikk inn svar fra nesten 1300. Siden vi bare ønsket svar fra personer som leide eller hadde leid i løpet av de siste to årene endte vi opp med  1150 som svarte på undersøkelsen, eller om lag 22 prosent av de som mottok undersøkelsen. Dette er vi veldig godt fornøyde med og resultatene benyttes i bakgrunnsnotater til lovutvalget.

Det er Leieboerforeningen som eier undersøkelsen og som bestemmer når og hvordan tallene skal offentliggjøres. Leieboerforeningen ser at vi har fått inn nye og viktige opplysninger som også er interessant for media og andre, og vi vil derfor lage en strategi for offentliggjøring. I løpet av høsten vil vi også offentliggjøre opplysningene i en egen rapport som blir tilgjengelig for alle.

Alle personopplysninger behandles selvfølgelig strengt konfidensielt og vil aldri utleveres til eksterne.

Vi har trukket og sender ut 15 Flax-lodd til ti deltakere som var med i undersøkelsen. Vi håper noen kan få en hyggelig overraskelse før ferien setter inn. Fornavn og bostedskommune på de som har vunnet flaxlodd finner du nederst i denne artikkelen.

Smakebiter fra undersøkelsen

Kakediagram som viser at 18% av respondentene svarer at utleier har tatt seg ulovlig inn i boligen de leier.

Kommentar: Leieboer har en eksklusiv bruksrett til leid bolig. Det er ulovlig for utleier å ta seg inn i den utleide bolig uten avtale med leieboer eller det er for å forhindre skade. Nærmere en av fem forteller at utleier har tatt seg ulovlig inn i boligen. Dette er en alvorlig krenkelse av privatlivets fred og reduserer leieboerens botrygghet. 

Feil og mangler

Kommentar: Syv av ti leieboere sier at det var mangler og/eller feil i den leide boligen. Dette illustrer tydelig at standarden på utleieboliger ofte er dårlig. Husleielovutvalget skal drøfte hvordan man gjennom loven kan bidra til tydeliggjøre hva slags standard og krav som skal settes til utleieboliger.    

Kommentar: Her er en oversikt over mangler og feil som leieboere oppgir. Nesten halvparten peker på at leieboligene er vanskelig å holde varme. "Annet" er en åpen kategori med beskrivelser fra manglende røykvarsler til mer alvorlig defekte elektrisk anlegg og manglende/blokkerte rømningsveier. Fukt, råte og mugg kommer også høyt opp på mangelsoversikten. 6 prosent oppgir at de boligen de leier ikke er godkjent som bolig.     

Lengde på leieavtale

Kommentar: Til de mange som hevder at leieboere ikke er opptatt av langsiktighet i leieforholdet så slår dette diagrammet et stort hull i den påstanden. Bare 4 prosent er fornøyd med ett års leieavtale, 17 prosent sier tre år, 14 prosent sier fem år men resten, 64 prosent mener at at bare en tidsubestemt leieavtale gir den nødvendige botryggheten.  

Disse deltakerne får tilsendt 15 Flax-lodd

  • Peter E. - Kristiansand S
  • Ulf B. - Kristiansand S
  • May A. - Nesoddtangen
  • Jenny S. - Oslo
  • Magnus I. - Oslo
  • Rigmor K. - Oslo
  • Amalie N. - Sandefjord
  • Martin K. - Stol
  • Linn - Etne
  • Njaal J. - Haflundsøy