Norge trenger en reell tredje boligsektor!
Markedet har vist seg utilstrekkelig til alene å tilby og fordele boliger på en måte som kommer alle innbyggerne til gode. Leieboerforeningen tror at et et større mangfold av boligløsninger vil være et gode. Ideelle og ikke-kommersielle aktører i bolig og byggebransjen kan være et friskt pust i en ellers lite endringsvillig sektor (Foto: Providence Doucet | Unsplash).

Norge trenger en reell tredje boligsektor!

Leieboerforeningen er i gang med å videreutvikle boligmodellen leieboersamvirke. Vi er ferdige med første rapport, og i løpet av 2023 og 2024 skal vi jobbe videre med å forberede modellen for pilotering. Vi ser for oss at leieboersamvirket kan være en av flere boligmodeller innenfor en ikke-kommersiell tredje boligsektor.
Publisert:

Med tredje boligsektor mener vi imidlertid ikke subsidierte løsninger på å få flere inn i første boligsektor, som deleie og leie-til-eie, men en reell ny ikke-kommersiell boligsektor som kan stå på egne ben.

Eiendomsbransjens standard svar på hvordan å løse boligkrisen er alltid å bygge flere boliger, og å redusere saksbehandlingstiden på byggesøknader. Når nyboligsalget nå bremser blant annet grunnet høye renter, og byggekostnadene samtidig øker, så stopper også bygging av nye boliger opp da det ikke lenger er lønnsomt nok å bygge. Det bidrar til å opprettholde høye boligpriser i pressområder grunnet lavt tilbud, selv om betalingsviljen i befolkningen synker. Både på eie- og leieboliger.

Med andre motiv enn profitt og lønnsomhet, kan en ikke-kommersiell boligsektor bidra til å opprettholde bygging av nye boliger selv i nedgangstider. Man kommer selvfølgelig heller ikke unna generell prisstigning og økte byggekostnader som en ikke-kommersiell aktør, men det vil i alle fall ikke være kravet til profitt som stanser byggeprosjektene.

Markedet har vist seg utilstrekkelig for alene å tilby og fordele boliger på en måte som kommer alle innbyggerne til gode. Vi i Leieboerforeningen mener ikke at eierlinja skal skrotes eller at boligmarkedet generelt skal legges ned, men vi tror at et mangfold av nye boligløsninger vil være et gode. Og at flere ideelle og ikke-kommersielle aktører i bolig og byggebransjen kan være friske pust i en ellers lite endringsvillig sektor.

Les mer: