Pengene strømmer rundt i den sosiale boligsektoren
Millionene strømmer mellom beboere, Boligbygg, kommunekassa, kommunale etater og staten. De kommunale beboerne blir ufrivillig vertskap for et økonomisk spill hvor de er ender opp som klienter uten styring over eget liv.

Pengestrømmen i kommunal boligsektor

Boligbygg Oslo KF (BBY) er den største utleieren i Norge med sine mer enn 11.000 utleieboliger og 25.000 leieboere. Vi har sett litt på hvordan pengene strømmer mellom noen av de ulike aktørene. Det er et sinnrikt og innfløkt system hvor det flyter store summer.
Publisert:

La oss starte med Boligbygg KF (BBY). I 2021 krevde de inn husleie fra sine leieboere på 1,5 milliarder. Oslo kommune eier BBY, og som andre aksjonærer krever de utbytte. 320 millioner eller 21 % i avkastning er grådig mye.

Men det er mer som er underlig. De kommunale leieboerne klarer ikke å betale de høye husleiene som BBY vil ha. Derfor må beboerne få økonomisk støtte. Og det merkelig er at det er kommunen selv som betaler mesteparten av støtten.

Velferdsetaten (VEL) utmåler den kommunale bostøtten. Den kommunale bostøtte til beboerne gir BBY 280 millioner.

Mange kommunale leieboere må på sosialkontoret for å overleve. I 2021 utbetalte kommunen mer enn 1,4 milliarder i sosialhjelp til Oslos innbyggere. La oss forsiktig tippe at rundt 15% eller 210 millioner av dette gikk til de kommunale beboerne og derfor til slutt endte opp på kontoen til BBY.

Staten kommer også de kommunale beboerne til unnsetning gjennom statlig bostøtte. BBY fikk i 2021 statlig bostøtte på 250 millioner.

Summer vi opp dette betyr det at nesten halvparten av husleieinntektene til det kommunalt heleide selskapet Boligbygg betales av kommunen selv og staten gjennom ulike støtteordninger via de kommunale beboerne.

Mye taler for at dette intrikate systemet mest av alt er konstruert for at kommunen skal få hentet ut mest mulig statlig bostøtte. De kommunale beboerne blir ufrivillig vertskap for et økonomisk spill hvor de er dømt til å ende som klienter.


Denne artikkelen er sakset fra et hefte som Leieboerforeningens Lokallag for kommunale leieboere i Oslo (LkL) utga i forbindelse med en beboerkonferanse 15.11.22. Vi du se hele heftet laster du det ned her.