Tryggere leieforhold for straffedømte
foto av Ullermo fengsel
Straffedømte utgjør noen av de aller mest sårbare og vanskeligstilte på boligmarkedet. Leieboerforeningen har samarbeidet med Wayback for å øke kunnskapen om husleierett for innsatte, løslatte og hjelpeapparatet i et prosjekt finansiert av Husbanken. Bildet viser Romerike fengsel avdeling Ullersmo som ligger i Ullensaker. Bildet er tatt i 1970 når fengselet stod ferdig.

Tryggere leieforhold for straffedømte

Leieboerforeningen har i samarbeid med WayBack Oslo gjennomført et prosjekt kalt Tryggere leieforhold for straffedømte. Prosjektet har vært finansiert av Husbanken.
Publisert:

Prosjektet har vært todelt, men begge delene har omhandlet kunnskap og kompetanseutveksling. Leieboerforeningens juridiske avdeling har gjennomført kurs i husleierett for straffedømte og ansatte i hjelpeapparatet. Kursene har handlet om leieboeres rettigheter og plikter etter husleieloven. I tillegg har juridisk avdeling gjennomført drop-in veiledning for WayBacks medlemmer hvor det har blitt gitt gratis personlig veiledning i egen sak fra advokat. På den måten har vi dekket både en generell kunnskapsheving i husleierettslige spørsmål, og tilbudt individuell veiledning. Grunnen til at vi gjør det er fordi vi har sett under gjennomføring av kurs i andre sammenhenger, at mange deltakere har spørsmål som er knyttet til egne leieforhold og ikke nødvendigvis til det generelle innholdet i kurset.

Kvalitativ undersøkelse

Som en del av prosjektet ønsket Leieboerforeningen mer kunnskap om straffedømtes bosituasjon og boligutfordringer og har derfor gjennomført en liten kvalitativ undersøkelse med straffedømte og ansatte i hjelpeapparatet. Målet med undersøkelsen har vært å få bedre innsikt i hvilke utfordringer og erfaringer målgruppen selv opplever å ha. En kvalitativ undersøkelse av denne størrelsen er ikke egnet til å generalisere til hele populasjonen av straffedømte. Undersøkelsen har allikevel kunnet bidra med kunnskap relevant for kursing og kompetanseheving gjennomført av Leieboerforeningens juridiske avdeling, samt tilføyet nye perspektiv fra en spesifikk utsatt posisjon på boligmarkedet. Hele den kvalitative rapporten kan leses her.

Informasjonsmateriell

Vi har gjennom prosjektet også produsert relevant informasjonsmateriell, deriblant seks korte videoer med lettfattet informasjon om ting det er nyttig å vite på leiemarkedet. Det er leder av WayBack Johan Lothe, som gjennomgår temaene i de ulike videoene. Videoene kan deles fritt, og WayBack og andre i hjelpeapparatet kan benytte disse i sitt videre arbeid med målgruppen. Videoene kan sees på våre nettsider MinSide - Videoer eller du kan klikke på lenkene nederst i artikkelen. Vi har også produsert en enkel brosjyre med noen av de viktigste bestemmelsene i husleieloven. Brosjyra kan du se her

Gratis medlemskap

I tillegg til ovennevnte kunnskapsutveksling mellom Leieboerforeningen og Wayback tilbyr vi gjennom prosjektmidlene 75 gratis årsmedlemskap i Leieboerforeningen som WayBack kan dele ut. På den måten utvider vi muligheten for gratis juridisk veiledning for målgruppen ut over prosjektperioden.

Video-lenker:

Se også: