Om oss
Om LkL

Lokallag for kommunale leieboere (LkL) er en del av Leieboerforeningen og vi skal være der for våre medlemmer som leier en kommunal bolig i Oslo.

Har du behov for hjelp med juridiske spørsmål knyttet til ditt leieforhold? Har du fått et vedtak du ønsker å klage på? Trenger du hjelp til å søke om bytte av kommunal bolig? Eller har du andre spørsmål du lurer på eller trenger hjelp til? Eller kanskje bare et innspill til hva vi bør jobbe med som er viktig for deg som beboer? Som medlem får du tilgang til alle våre tjenester!

Vi som er ansatt i Leieboerforeningen med å jobbe med Lokallag for kommunale leieboere i Oslo vil at de medlemmene som ønsker det kan delta i utviklingen av lokallaget. Vi inviterer til jevnlige medlemsmøter i Leieboerforeningens lokaler. På disse møtene håper vi å treffe flest mulig medlemmer sånn at vi kan få i gang en dialog rundt relevante tema og å bli bedre kjent.

Vi er i gang med å planlegge for lokallagets organisasjonsstruktur i samarbeid med Leieboerforeningens styre. Lokallagets drift finansieres nå hovedsakelig av Velferdsetaten.

LkL har fem ansatte i til sammen litt over ett årsverk. Lokallagets prosjektgruppe består av:

Mari Løken er prosjektleder i 50 prosent stilling. Mari har ansvar for å planlegge og utvikle organisasjonen i samråd med lokallagets medlemmer. Mari er utdannet samfunnsgeograf med kompetanse innenfor blant annet beboermedvirkning og alternativ boligutvikling.

Cathrine Skårn er rådgiver, prosjektmedarbeider og beboerrepresentant i 20 prosent stilling. Cathrine representerer kommunale beboere i flere ulike råd og utvalg, og samarbeider med resten av prosjektgruppen om store og små oppgaver.

Anne-Rita Andal er avdelingsleder for Leieboerforeningens bomiljøavdeling, som lokallaget sorterer under. Anne-Rita er ansatt i 10 prosent stilling i lokallaget og arbeider med kommunale gårdstyrer og interessepolitisk for den kommunale boligsektoren.

Albert Øydvin er utdannet sosionom og jobber delt i lokallaget og Leieboerforeningen for øvrig. Albert bistår medlemmer med sosialfaglig veiledning, og har ansvar for medlemsoppfølging og medlemsmøter i lokallaget.

Leieboerforeningens juridiske avdeling bistår medlemmene med juridisk veiledning i samarbeid med Albert Øydvin.