Studietur til Trondheim med LkL
Foto av det berømte veggmaleriet i Biskop Darresgate på Svarlamon som er malt i 1996 av to av Norges fremste billedkunstnere, Håkon Bleken og Håkon Gullvåg.
Veggmaleriet i Biskop Darresgate på Svarlamon er malt i 1996 av to av Norges fremste billedkunstnere, Håkon Bleken og Håkon Gullvåg. Bildet fikk en helt avgjørende betydning for at Svartlamoen ble bevart. Da de satte i gang med malingen ble det umulig for kommunen å sende politiet for å stoppe kunstnerne og huset som var vedtatt revet, ble stående.

Studietur til Trondheim med LkL

I begynnelsen av juni dro Leieboerforeningens lokallag for kommunale leieboere i Oslo (LkL) på studietur til Trondheim for å lære mer om byøkologi og tredje boligsektor. Med på turen var både ansatte i foreningen og beboere.
Publisert:

I Trondheim ble vi tatt godt i mot og vist rundt av Gjermund Gorset i Svartlamon boligstiftelse, og Katrine Standal i Boligstiftelsen i Trondheim.

Svartlamon

På Svartlamon fikk vi en engasjerende formidling av Svartlamon sin historie, helt fra 1800 tallet og fram til i dag. Vi fikk vite at området hadde vært et fattig arbeiderområde hvor husholdningene bodde trangt, og hvor små kott ble leid ut som værelser til flere personer. Vi fikk historien om hvordan området ble stående tomt etter at de som bodde der i stor grad fikk nyere og mer egnede boliger i etterkrigstiden. Hvordan folk flyttet inn i de tomme boligene, kampen mot rivning og omgjøring til industriområde, og hvordan Bleken og Gullvåg på 90-tallet benyttet sin kunst til å beskytte de gamle trehusene fra rivning i samarbeid med beboerforeningen. Men trass i noen konflikter, lærte vi om samarbeidet mellom Svartlamon og Trondheim kommune som fremstår ganske unikt i norsk sammenheng, og i kontrast til Oslo sin behandling av det alternative miljøet i hovedstaden.

Organisering, selvbygging og byøkologi

Vi fikk en omvisning og så på de ulike husene, med en innføring i selvbyggeriene på Svartlamon, og vi møtte et par kontraktører som Svartlamon samarbeider med om vedlikehold av bygningsmassen. Og vi så også hvordan gode felles verksteder og deling av kunnskap, muliggjør mer avansert selvbyggeri enn det hver enkelt klarer alene. Om organisering av Svartlamon lærte vi om beboerforeningen og hvilken rolle denne har i forhold til daglig leder og boligstiftelsen. Vi diskuterte byøkologi og tredje boligsektor, og hvilken rolle byøkologi har i reguleringsplanen til Svartlamon. Og ikke minst fikk vi vite at Svartlamon endelig har fått til en langsiktig leieavtale med Trondheim kommune. Men at alt ikke er en dans på roser allikevel, da Bane Nor ønsker å rive et av husene ved Jernbanelinja, i en konflikt som minner mye om den rundt trehusene på «hylla» på Vålerenga i Oslo. Senere på kvelden spiste vi middag på Ramp, hvor Svartlamon damekor kom og sang for oss. Det var en enormt lærerik dag, både på historie, organisering og kultur.

Boligstiftelsen i Trondheim

Dagen etter var vi på besøk i en av eiendommene til Boligstiftelsen i Trondheim, i Yrkesskolevegen 20. Der møtte vi daglig leder i boligstiftelsen, Katrine Standal, og to av beboerne. Vi snakket sammen om hvordan boligstiftelsen forvalter sine leieforhold, og hvor viktig det er å ha et hjem hvor man føler seg trygg. Trygg på at ingen kommer inn uanmeldt, trygg på at man kan bli boende, og trygg på at man ikke blir priset ut av hjemmet sitt. Og hvordan bomiljøet blir bedre av at beboerne selv får ha medbestemmelse inn i hvordan boligene organiseres og oppgraderes. Hvis man føler seg trygg og føler eierskap til omgivelsene sine, vil man også ta vare på det og dem man har rundt seg.

Medvirkning og trygge hjem

På omvisning rundt i eiendommen fikk vi se et eksempel på en leilighet, som var under oppussing. Vi så det felles kjøleskapet, hvor beboerne kunne sette mat som var til overs etter matutdeling eller annet, sånn at forutsetningen for å dele øker. Vi så rommet som skulle bli til et felles oppholdsrom for beboerne, og et annet rom som var under oppussing, som skulle bli et felles treningsrom. Alt dette etter innspill fra, og i samarbeid med beboerne. Selv om boligene i Yrkesskolevegen ligner helt ordinære utleieboliger, viser organiseringen av boligstiftelsen at det er mulig å skape trygge og langsiktige boliger i hjem i en bolig man leier, med stor grad av medvirkning inn i egne boforhold.