Årsmøte 2021

Årsmøte i Leieboerforeningen gjennomføres digitalt.

Det innebærer at vi må gjennomføre ett årsmøte uten fysisk tilstedeværelse som vi pleier. Medlemmene må stemme over sakene digitalt ved å logge inn på Min side - Årsmøte 2021. De som ønsker det får tilsendt alle saker pr brevpost. Selve årsmøte skjer som en videosending den 26. mai kl 17:30 med en etterfølgende boligpolitisk debatt. Informasjon om dette arrangementet blir lagt ut på våre nettsider i begynnelsen av mai. 

Styrets beretning og regnskap for 2020.

Årsmøtet 2020

Heller ikke i fjor kunne vi gjennomføre årsmøte som følge av koronaepidemien. Det betyr at årsmøte som gjennomføres i år også må behandle saker som skulle vært behandlet i fjor.