Rettigheter for leieboere
røykvarsler1.png

Utleier plikter å sørge for at den utleide bolig fyller kravene til brannsikkerhet, i hovedsak ved at den har røykvarsler, brannslukkingsapparat, tilstrekkelig med rømningsveier etc.

eierskifte.png

Personskifte på utleigarsida skjer oftast ved at eigedommen blir solgt. Situasjonen vil i dei fleste tilfelle være lik om utleigar døyr og ein eller fleire arvingar tek over.

komboloslo.jpg

Oslo kommune leier ut boliger til personer som ikke på egen hånd greier å skaffe seg egnet bolig. Bydelene leier ut boliger til personer som trenger midlertidig eller varig bolighjelp.

finn.jpg

Mange benytter seg av internett for å finne tilgjengelige boliger, både ved leie og ved salg av egen bolig. Her er noen tips for å unngå overraskelser ved kontraktskrivingen.

pipebrann.jpg

- En pipebrann behøver ikke å bli dramatisk, men den kan bli det, sier Ingrid Schjølberg, spesialkonsulent ved Sør-Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS.

statlan-1.jpg

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet. Her er mer informasjon om denne gunstige låneordningen.

Egenes park.JPG

Frittstående selveierbolig, borettslagsleilighet eller aksjeleilighet. Ett fett tenker du, men det er noen forskjeller det er greit å vite om!

veileder-3.jpg

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.