Drøye kutt for Leieboerforeningen
Bilde av rådhuset i Oslo
Byrådet i Oslo kommune kutter Leieboerforeningen med 1 million neste år. Det kan få store konsekvenser om det blir stående.

Budsjetthøringer

Høsten er tida for budsjetthøringer i kommune og stat. Det er da budsjettforslagene for 2022 behandles og vedtas. Leieboerforeningen har vært både i Rådhuset i Oslo og på Stortinget.
Publisert:

Den 1. november var det høring i helse- og sosialutvalget i Oslo kommune. I denne høringen tok Leieboerforeningen opp forslagene til kutt i overføringene til Leieboerforeningen, som er dramatiske om de blir stående.

Foreningen er inne på tre tilskuddsposter fra byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Det er et ordinært driftstilskudd, det er prosjektmidler for å bistå NAV med rådgivning og opplæring, og det er prosjekttilskudd til lokallag for kommunale leieboere i Oslo. I budsjettforslaget for 2022 har byrådet kuttet alle tre postene. Samlet er reduksjonen på 1 million kroner sammenliknet med det vi har fått i år (2021), og det er også mye mindre enn det vi har søkt om.

Tilskuddsposter
Leieboerforeningen

Innvilget fra bystyret 2021

LbFs søknad for 2022

Byrådets forslag for 
2022

Driftstilskudd

2.500.000

2.700.000

2.000.000

Bistand til NAV

400.000

400.000

300.000

Lokallag kommunale beboere

900.000

1.350.000

500.000

Totalsum

3.800.000

4.450.000

2.800.000


Dersom kuttene blir stående, vil det få store konsekvenser for foreningen. Leieboerforeningen vil måtte stramme inn på aktiviteter og redusere bemanningen. Det vil få betydning for alle de områdene vi er involvert i, fra juridisk bistand til medlemmene, arbeidet med å bygge opp et eget lokallag for kommunale leieboere i Oslo og vårt boligpolitiske arbeid for en mer velfungerende leiesektor.

Leieboerforeningen har løpende kontakt med flere partier i bystyret og jobber for at kuttene skal bli reversert. Tidligere år har partiene Rødt, SV og MDG tatt et særskilt ansvar for å sikre Leieboerforeningens økonomi. Oslo kommune er ikke tjent med en skadeskutt Leieboerforening. Det står ingen andre klare til å gjøre den jobben vi gjør for leieboere i Oslo.

Oslobudsjettet skal vedtas endelig av bystyret i midten av desember.

Stortinget

Stortingets høring om statsbudsjettet var 9. november. I vårt notat til Kommunal- og forvaltningskomiteen tok vi opp behovet for en bedre statlig bostøtte samt en del andre poster knyttet til Husbanken, blant annet finansiering og tilskudd til nye utleieboliger og behovet for kompetansemidler. I tillegg argumenterte vi for at det ville være en smart om foreningen kom inn på statsbudsjettet med en fast driftsbevilling.

På selve høringen, hvor hver organisasjon fikk tre minutters taletid, gikk vi ikke inn på disse punktene konkret, men inviterte Stortinget til sette i gang et arbeid med å utforme en ny leieboligpolitikk med mål om å modernisere leiesektoren.

Statsbudsjettet blir endelig vedtatt i desember.

Leieboerforeningens innlegg

Høringene i stortinget blir filmet og Leieboerforeningens innlegg kan du se under ved å klikke på bildet under (du kommer til Leieboerforeningens innlegg ved å dra skybryteren til "17:10 minutter i videoen).