Vi har kåret en vinner!
Bilde av trehus og murgård i Oslo
Oslo sentrum (Foto: Phil Aicken, Unsplash.com)

Hvem har den beste leieboerpolitikken i Oslo?

Hvem har best leiepolitikk? Hvem ønsker å tillate husokkupasjon, eller å lage kolonihagehytter for kommunale leieboere? Hvem vil ha boplikt, og hvem har glemt leiesektoren i valgprogrammet sitt?
Publisert:

Det er kommunevalg og det er krise på leiemarkedet i Oslo. Vi har altfor få leieboliger på det private markedet, altfor høye husleier og altfor lange køer i de kommunale boligene. I lang tid har boligpolitikken vært dominert av at «flere må få komme seg inn på boligmarkedet». Vi i Leieboerforeningen har lenge kjempet for at også det å leie bolig skal være trygt og godt. Er det fremdeles slik at det bare er boligeierskap som får fokus i partienes valgprogram?

Vi har gjort jobben

Vi har gjort jobben for deg, og gått gjennom boligpolitikken i partiprogrammene til alle partiene som sitter i bystyret i dag, samt utfordrerne Sentrum og Industri- og næringspartiet. Det vi ser etter, er tiltak som styrker leieboeres rettigheter og muligheter til å leve gode liv i en leid bolig. Vi tar det for gitt at det legges opp til økt boligbygging, og det er de mer detaljerte tiltakene vi er ute etter. Vi leter etter politikk som viser at partiene forstår hvilke utfordringer leieboere står overfor, og konkrete forslag som fører til bedre bomiljø, mer bostabilitet, medvirkning og boligkvalitet. Kommunale boliger er også et viktig politikkområde som vi forventer at alle partiene på Rådhuset forholder seg aktivt til i sine programmer.
Vi har også spurt partiene direkte om de støtter vår 10-punktsplan for en leieboervennlig hovedstad.

Konklusjon

Konklusjonen vår? Det er venstresida og det sittende byrådet som er mest opptatt av å bedre vilkårene for leieboere – med noen hederlige unntak.  De som kommer aller best ut, er Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Deretter finner du Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Arbeiderpartiet. På bunn finner du Fremskrittspartiet og Folkets parti. Selv om noen av partiene på borgerlig side klarer seg bra, er det en samlet venstreside som i sum gir best leiepolitikk.
Men hvem er egentlig best – og verst?

 • Fremskrittspartiet

  Leieboerpolitikken er nesten fraværende, bortsett fra en setning om studentboliger. Frp har en ønsker dessuten å selge kommunale boligbygg. Skjerpings, FRP!
  Ingen respons på vår forespørsel om å kommentere 10-punktsplanen for en leieboervennlig hovedstad. Les FrPs program her
  Terningkast null

 • Høyre

  Høyre har rydda plass til studentboliger og til en setning om forutsigbare rammebetingelser for utleie, men ingen av forslagene deres reflekterer dette. Partiet anerkjenner leiesektorens rolle, men ikke leieboernes situasjon. Derimot har H mange forslag for å hjelpe folk inn på boligmarkedet, men vi i Leieboerforeningen vet at slike tiltak ikke hjelper stort for de av oss som blir værende på leiemarkedet. Ingenting om kommunale boliger i programmet. Dette er ikke bra nok for et potensielt styringsparti i byen der 30% av befolkninga leier. 
  Høyre støtter flere av forslagene i 10-punktsplanen for en leieboervennlig hovedstad. Les Høyres program her
  Terningkast 1

 • Venstre

  Venstre ser også ut til å ha glemt leiesektoren i sitt program. Bortsett fra den obligatoriske setninga om studentboliger, glimrer leiepolitikken med sitt fravær i Venstres program. Synd for et parti som blant annet har engasjert seg for leieboerne i Maridalsveien 128. Venstre kan bedre enn dette.
  Venstre støtter de fleste av Leieboerforeningens forslag til en leieboervennlig hovedstad. 
  Les Venstres program her.
  Terningkast 1

 • Kristelig Folkeparti

  I motsetning til de andre partiene på boergerlig side, har KrF ryddet plass til både tredje boligsektor og kommunale boliger i sitt program. Partiet ønsker en opptrapping i tredje boligsektor, og de ønsker til en viss grad mer langsiktighet for kommunale leieboere og tilstrekkelig bostøtte. Pluss for å foreslå et konkret mål om at ingen skal være hjemløse i Oslo. Krf støtter flertallet av Leieboerforeningens 10-punktsplan for en leieboervennlig hovedstad. Les KrFs program her. 
  Terningkast 4

 • Folkets parti

  Folkets parti – tidligere kjent som Bompengepartiet – har i dag en bystyrerepresentant, og ledervervet i bystyrets helse- og sosialutvalg. Det reflekteres på ingen måte i programmet, som ikke sier noe om kommunale boliger – et politikkområde som sorterer under nevnte utvalg. Ei heller nevnes leiesektoren med et ord. Les Folkets parti sitt program her 
  Terningkast null

 • Senterpartiet

  Her var det mye bra! Oslo SP viser god forståelse for leiepolitikken i sitt program. Partiet har en gjennomgående god politikk for kommunale leieboere, og ønsker en ikke-kommersiell utleiesektor med allmennboliger. Strek i regninga for å ønske å ikke ha hel-eide kommunale blokker, men alt i alt mye god leiepolitikk i Senterpartiets program. 
  Senterpartiet støtter flertallet av Leieboerforeningens 10-punktsplan for en leieboervennlig hovedstad. Les SPs program her
  Terningkast 5

 • Miljøpartiet

  MDG fortsetter sin satsning på den tredje boligsektoren, og viser en viss forståelse for at den tredje sektoren skal være ikke-kommersiell. De er som de fleste andre partier opptatt av studentboliger, og ønsker nye og miljøvennlige boformer også for leieboere. Det er positivt. Men hvor er politikken for de kommunale boligene? Bostandard for familier i kommunale boliger nevnes, men det blir for snevert. Pluss for friskt forslag om å tillate okkupasjon av bygninger som har stått tomme i lang tid, og for å ta opp diskriminering i leiemarkedet. Terningkast 4
  MDG har ikke respondert på vårt forslag om 10-punktsplan for en leieboervennlig hovedstad. 
  PS. MDG har i etterkant svart på vårt forslag om 10-punktsplan, og støtter de fleste forslagene
  Les MDGs program her
  Terningkast 4

 • Arbeiderpartiet

  Partiet med byrådslederen og de største postene i det sittende byrådet, er mest opptatt av å hjelpe folk inn på boligmarkedet. De ønsker en fortsatt satsning på tredje sektor, men mener at dette skal skje gjennom selskapet Oslobolig, som skal gjøre det lettere å kjøpe bolig. Leiemarkedet har plass i programmet, og de ønsker styrkede rettigheter for leieboere. Pluss for omfattende program for kommunale boliger. 
  Arbeiderpartiet støtter omtrent halvparten av Leieboerforeningens 10-punktsplan for en leieboervennlig hovedstad. Les Arbeiderpartiets program her
  Terningkast 4

 • Sosialistisk Venstreparti

  SV legger lista høyt viser til den internasjonale retten til bolig. De har en gjennomtenkt og god politikk for de kommunale boligene som innebærer lavere leie, lengre leiekontrakter og bedre standard. I programmet finner vi også spennende forslag om kolonihage-hytter til beboere i kommunale boliger, tiltak for å hindre korttidsleie som AirBnb, og å innføre en boplikt som hindrer at boliger står tomme. 
  SV støtter nesten alle forslagene i Leieboerforeningens 10-punktsplan for en leieboervennlig hovedstad. Les SVs program her
  Terningkast 6

 • Rødt

  Også R løfter boligen i et rettighetsperspektiv, og ønsker et alternativ til den markedsstyrte boligpolitikken. Partiet har ryddet god plass til del-tema som leiemarkedet, kommunale boliger og ikke-kommersielle boliger. Symptomatisk for Rødts boligprogram er at fokuset ligger på gode boliger for alle, heller enn boligeierskap som hovedmål. Partiet har omfattende og gjennomtenkte forslag som kommer leieboerne til gode. Rødt støtter alle forslagene i Leieboerforeningens 10-punktsplan. Les Rødts program her
  Terningkast 6

Vi har også noen utfordrere som ikke er representerte i dagens bystyre. Vi har spurt to av dem.

 • Sentrum

  Sentrum har flere gode punkter i planen sin, som at leieboliger skal energieffektiviseres, flere og bedre kommunale boliger, mer langsiktige leiekontrakter i kommunal sektor, byøkologiske boligprosjekter, og studentboliger.
  Sentrum støtter de fleste av forslagene i Leieboerforeningens 10-punktsplan. Les Sentrums program her
  Terningkast 4

 • Industri- og næringspartiet

  En overraskende utfordrer! INP har mye bra leiepolitikk i programmet sitt – og de har henta den direkte fra Leieboerforeningen. INP har rett og slett lagt inn hele 10-punktsplanen til Leieboerforeningen i programmet sitt. Men INP har ingen egen leiepolitikk, og det er åpenbart at partiet ikke har noe eierskap til dette feltet.  Les INPs program her
  Terningkast 4