Samarbeider om økt kunnskap om leiemarkedet
Bilde av kommunalminister Nikolai Astrup og leder i leieboerforeningen Lars Aasen som har undertegnet samarbeidsavtalen
Kommunalminister Nikolai Astrup (t.v.) og leder i Leieboerforeningen Lars Aasen, har undertegnet en samarbeidsavtale som skal gi økt kunnskapen om leiesektoren. Foto: Najat Derraz

Inngår avtale med KMD

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Leieboerforeningen har inngått en samarbeidsavtale med mål om å øke kunnskapen om leiesektoren. Avtalen ble undertegnet 2. september 2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og daglig leder i Leieboerforeningen Lars Aasen.
Publisert:

- Leieboerforeningen er svært glad for denne avtalen som innebærer økt oppmerksomhet om utfordringer og muligheter i leiesektoren. Leiesektoren har gått under radaren i altfor mange år. Vi trenger en modernisering og en ny politikk for leiesektoren. Nå gleder vi oss til å se fremover og finne nye løsninger, sier Lars Aasen.

Gjennom avtalen skal departementet og Leieboerforeningen sammen jobbe for å styrke kunnskapen om det norske leiemarkedet blant annet gjennom å identifisere relevante kunnskapshull, innhente relevant kunnskap og legge til rette for forskning, og å gjøre relevant kunnskap tilgjengelig gjennom å arrangere møter og seminarer mv.

Rapport om beboermedvirkning

Leieboerforeningen har samtidig med inngåelse av avtalen fått i oppdrag av departementet å utarbeide en rapport om beboermedvirkning i leiesektoren. Det var derfor ikke tilfeldig at avtalen ble undertegnet i Skytterdalen i Bærum. I to store kommunale blokker har Leieboerforeningen vært engasjert i et omfattende beboermedvirkningsprosjekt sammen med de kommunale beboere og Bærum kommune. Kommunalministeren ble vist på rundt område av Najat Derraz, lederen av gårdsstyret og ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog. Hun kunne blant annet fortelle at kommunen har investert 30 millioner i rehabilitering av området og at beboerne har deltatt aktivt i planleggingen og gjennomføringen av opprustningen.

- Tidligere ønsket beboerne å flytte herfra raskest mulig fordi det var så mye bråk og uro her. Nå spør folk om å få lov til å flytte hit, fortalte Derraz til applaus fra de mange fremmøtte.

Nasjonale strategi for den sosiale boligpolitikken

Statsråd Nikolai Astrup minnet de fremmøtte på at nærmere en million leier bolig i Norge. Alle, enten de eier eller leier, har rett til å bo trygt og godt. Gjennom den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken (2021 – 2024) samler og målretter regjeringen den offentlige innsatsen ovenfor de vanskeligstilte på boligmarkedet.

Styreleder i Leieboerforeningen Martin Gustavsen, sa at Leieboerforeningen har hatt et svært godt og fruktbart samarbeid med KMD de siste årene, og at dette er bakgrunnen for at partene nå har formalisert dette gjennom en samarbeidsavtale. Gustavsen understrekte at departementet og Leieboerforeningen nok ikke kommer vil være enige i ett og alt, og derfor er det også nedfelt i avtalen at foreningens interessepolitiske rolle ikke skal begrenses av samarbeidet.

Samarbeidsavtalen gjelder frem til 31. desember 2024

Samarbeidsavtale KMD og LbF