Kurs i Bergen og Trondheim

Kurs i Bergen og Trondheim

I løpet av 2024 holder Leieboerforeningen en rekke kurs rundt om i landet. Kursene har tema som norsk boligpolitikk i dag, muligheter for endringer, medvirkning, lokallag og representantrollen. Først ute er Oslo, Bergen og Trondheim.
Publisert:

Medvirkning i leiesektoren har fått større plass de siste årene, og er blant annet nevnt i mandatet til ny husleielov, og i regjeringens boligmelding. Leieboerforeningen har i mange år jobbet sammen med våre medlemmer og andre for å utvikle metoder for leieboermedvirkning, og teorier som forklarer hva denne formen for medvirkning faktisk innebærer. Vi underviser i leieboermedvirkning på VID Vitenskapelig høgskole, og vi har skrevet en rapport om temaet på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Leieboermedvirkning høres kanskje ikke så viktig ut, men det er det. Svært mange av våre medlemmer forteller at de bekymrer seg for om de kan bli boende når leiekontrakten opphører. Vil utleieren tilby kontraktsfornyelse, eller må leieboeren flytte ufrivillig? Å selv få bestemme hvor lenge du skal bo i hjemmet ditt, er i høyeste grad medvirkning. Å male stua uten å be om lov, eller å velge en talsperson blant leieboerne i blokka du bor i, er også medvirkning. Dessuten er det å være medlem av Leieboerforeningen en annen og viktig form for medvirkning.

Vi jobber for å øke leieboermedvirkningen i Norge på mange nivå. Gjennom å øke husleielovens minstetid vil leieboere i større grad få mulighet til medvirkning på individnivå - for eksempel. 

Noe av det vi har forstått de siste årene, er at det finnes en grunnleggende mangel på kunnskap om leieboermedvirkning i Norge, både blant utleiere og leieboere. Derfor har vi utviklet en kursserie på fem kurs der vi tar for oss ulike aspekter ved medvirkning. Vi har allerede holdt et kurs i Oslo, og i juni drar vi til Bergen og Trondheim. Kursene er finansiert av Husbanken.

Bergen 18. juni

Tirsdag 18. juni klokka 1800 – 2100 kommer Leieboerforeningen til Krohnhagen Kafe hos Batteriet i Bergen for å holde kurs for leieboere. Kurset Å være leieboer – makt, avmakt og muligheter for medvirkning, tar for seg leieboeres posisjon, og om hvordan leiemarkedet ser ut.
På kurset lærer du

  • Grunnleggende medvirkningsteori for leieboere. Hva er leieboermedvirkning på individ-, kollektiv- og system nivå, og hvilke forutsetninger trengs for å styrke leieboer- medvirkning? Hvilke rettigheter har leieboere når det kommer til leieboermedvirkning og beboerorganisering? Hvordan står det til med organiseringen blant leieboere i Norge?
    • Hvordan leiemarkedet ser ut. Hvem er leieboerne og hvem er utleierne? Hvordan har leiemarkedet utviklet seg? Hva er forskjellen på profesjonell og privat utleie, og hvordan ser den sosiale boligsektoren i Norge ut?
    • Hvilke utfordringer støter leieboere på? Du vil lære om hvordan leiemarkedet oppleves med tanke på botrygghet og diskriminering, fattigdom, utenforskap og samfunnsdeltakelse.

Det settes av god tid til diskusjon. Meld deg på her: https://tally.so/r/w8kZEA

Trondheim 20. juni

Visste du at under 1 % av norske leieboere er organiserte?
Leieprisene i Trondheim har steget med ni prosent det siste året, og leiemarkedet er brutalt både for folk med vanlige inntekter, og for økonomisk vanskeligstilte. Likevel er det lite politikk som retter seg mot leieboerne. Det er det på tide å gjøre noe med. De siste årene har Leieboerforeningen opplevd en stor medlemsvekst. Mange av de nye medlemmene har gitt opp håpet om å bli boligeiere, og ønsker å engasjere seg for en bedre leiesektor. Derfor har Leieboerforeningen i samarbeid med medlemmene utviklet en lokallagsmodell som vi nå skal sette i gang med.

Torsdag 20. juni klokka 1700 - 2000 kommer Leieboerforeningen til Batteriet i Schultz gate 8 for å holde kurs for leieboere. Kurset er en del av en kursserie på fem kurs som omhandler tema som norsk boligpolitikk i dag, muligheter for endringer, medvirkning, lokallag og representantrollen. Kurset Lokal organisering tar for seg ulike måter man kan organisere seg på for å påvirke boligpolitikken, med hovedfokus på å danne lokallag i Leieboerforeningen.
På kurset lærer du om hvorfor det er bra å organisere seg som leieboer, og hvordan leieboere som ønsker å danne et lokallag i Leieboerforeningen kan gå fram. Du får et innblikk i Leieboerforeningens boligpolitiske plattform og vedtekter, og lærer om hvordan et lokallag stiftes. Vi skal også snakke litt om andre former for organisering.

Det settes av god tid til diskusjon, og vi serverer pizza underveis.  https://tally.so/r/wdA9zz

Velkommen på kurs!