Leier du bolig? Har du lyst til å være med og bidra til at leiemarkedet blir bedre?
Bilde av forsiden på rapporten om Boligmerke.
Hvordan kan en merkeordning for leieboliger bidra til et mer bedre leiemarked? Bli med på rapportlansering på Kulturhuset i Oslo.

Leier du bolig? Har du lyst til å være med og bidra til at leiemarkedet blir bedre?

Nedenfra, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom og Pådriv Oslo har gått sammen for å pilotere en merkeordning for leieboliger. Ambisjonen til pilotprosjektet er å gjøre leiemarkedet for bolig mer oversiktlig for leietakere, samt gjøre kriterier for kvalitet i utleie tydeligere definert og dermed lettere å tilby for utleiere.
Publisert:

Formålet er å bidra til å strukturere leiemarkedet for leieboliger på en måte som gir økt transparens og bedre boforhold, gjennom sertifisering av utleier og merking av boliger. Til dette trenger vi din hjelp!

Hva inviteres du til:

Den første fasen i piloteringen har vært å fastsette kriterier for sertifisering av utleiere og merking av boliger. Som deltaker på verkstedet 20. april inviteres du til å gi innspill på vårt forslag til kriterier for merkeordningen, og hva som anses som viktig for å få til et godt leieboerforhold.

Dato: 20. april

Tid: Kl. 1700–1900

Sted: Fysisk samling, Gamle Munch (Tøyengata 53)

‍‍Program:

Kl. 1700 Middag og registrering

Kl. 1730 Presentasjon av pilotprosjekt Boligmerket med forslag til kriterier for sertifisering av utleiere og merking av boliger

Kl. 1800 Samtale i grupper og plenum

Kl. 1845 Oppsummering og veien videre

Meld deg på verkstedet her

Har du spørsmål? Kontakt Mathilde Blichfeldt Mjønes, mathilde@oslo.paadriv.no eller Ole Pedersen på ole@nedenfra.org

Ønsker du å forstå mer av dette prosjektet? Les oppsummeringen fra forprosjektet her.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Send e-post til ole@nedenfra.org ‍