Mange nye medlemmer i 2021
Bilde av tre galde ungdommer
Antall nyinnmeldinger var rekordhøyt i fjor, men nye regler knyttet til manglende betaling av medlemsavgift har likevel ført til netto nedgang i medlemsmassen.

Mange nye medlemmer i 2021

1 783 nyinnmeldte medlemmer i 2021! Det viser at det er mange som ønsker å ha Leieboerforeningen i ryggen. Det er riktignok 23 færre enn i rekordåret 2020, men likevel imponerende mange.
Publisert:

Leieboerforeningen har sett nærmere på medlemssituasjonen i 2021 og det er både hyggelig og litt mindre hyggelig lesning.

- Det store antallet nyinnmeldte medlemmer er vi godt fornøyd med og det viser at det er behov for en organisasjon som Leieboerforeningen. På den andre siden slettet vi mer enn 1 500 medlemmer som ikke betalte kontingent i fjor, og det er mange, sier daglig leder Lars Aasen i en kommentar.

Vedtektsendring

Det er en forklaring på det store antallet slettede medlemmer. På årsmøtet i 2021 ble det bestemt at alle medlemmer som ikke hadde betalt kontingenten de siste seks månedene, skulle slettes. Tidligere sa vedtektene at medlemmer skulle slettes etter to år om de ikke hadde betalt.

Daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen

- Vi foreslo denne endringen i vedtektene fordi er ressurskrevende å ha en stor gruppe medlemmer som ikke betaler medlemsavgiften. Passive medlemmene har ikke rett til å benytte foreningens medlemstilbud, men det tar tid og koster penger å sende betalingspåminnelser støtt og stadig. Mange synes nok også slike påminnelser er irriterende og har feilaktig oppfattet at det å ikke betale medlemskontingenten er det samme som å melde seg ut, sier Lars Aasen.

Det var også flere som satte spørsmålstegn ved om det er riktig å telle med ikke-betalende medlemmer. Det kunne lett oppfattes som om Leieboerforeningen ønsket å blåse opp medlemstallene. Aasen forteller at foreningen alltid har vært åpne på hvem som er aktive og passive medlemmer, og foreningen mottar heller ikke noen form for økonomisk støtte knyttet opp mot antall medlemmer.

- Vi visste at de nye reglene ville medføre at den totale medlemsmassen ville gå ned, men konkluderte likevel med at det var riktig å forelå en slik løsning for årsmøtet. Vi respektere at mange medlemmer har et kortsiktig perspektiv på sitt medlemskap i foreningen. En tidligere gjennomgang av begrunnelser for utmelding har vist at mange har kjøpt bolig, og at trengte hjelp i det siste leieforholdet. Mange av de slettede medlemmene har flyttet og glemt å gi Leieboerforeningen ny kontaktinformasjon. Vi tror uansett at vi skal klare å komme opp i fem tusen betalende medlemmer eller mer i løpet av ett til to år, og dette henger sammen med en ny og enklere betalingsløsning, sier Aasen.

Nytt medlemssystem

Leieboerforeningen fikk nytt medlemssystem i fjor som gjør betalingen av kontingent mye enklere. Nå trekkes kontingenten automatisk via bankkort, og man slipper å forholde seg til faktura med kid på 20 siffer. Innføringen av det nye medlemssystemet har gått uten større problemer, og tre av fire har valgt den nye betalingsløsningen. De resterende har fått tilsendt papirfaktura eller betalt på andre måter.

Lars Aasen er ikke redd for sure medlemmer som automatisk blir trukket for medlemsavgift når de kanskje hadde planlagt å melde seg ut.

– Å være medlem i en forening gir rettigheter, men også noen plikter. Blant annet må du som medlem melde deg ut når du ikke vil være med lenger. Leieboerforeningen er ikke tankeleser og vi legger til grunn at medlemmene ønsker å være medlem inntil de forteller oss noe annet. Det er enkelt å melde seg inn og like enkelt å melde seg ut. Utmelding kan skje på nettsidene våre, ved å sende oss en kort epost eller ringe oss i åpningstiden. Det tar ikke mer enn et par minutter. Vi har i tillegg vedtatt enkle retningslinjer som sier at vi refunderer hele eller deler av medlemsavgiften om vi blir får beskjed innen rimelig tid og medlemmet ikke har benyttet seg av juridiske tjenester. Disse reglene står tydelig omtalt på våre nettsider, sier Lars Aasen.

Oversikt medlemssituasjonen

Den 31. desember 2021 hadde Leieboerforeningen 4 164 medlemmer. Tilsvarende tall 31. desember 2020 var 4 997 som innebærer en nedgang på 833 medlemmer. Utviklingen i tallene over de fire siste årene kan leses av tabellen under.