Medlemsundersøkelsen 2022 er gjennomført
Portrett av Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen
Leieboerforeningen har fått svært viktig innsikt om våre medlemmer og hva de tenker om foreningen og leieforholdet sitt gjennom medlemsundersøkelsen. Dette er utrolig verdifulle data som vi kommer til å få mye glede av, sier Lars Aasen i Leieboerforening.

Medlemsundersøkelsen 2022 er gjennomført

Medlemsundersøkelsen er nå ferdig gjennomført og de første resultatene er klare. Her er det mye spennende og viktig for vi som til daglig jobber i Leieboerforeningen og for styret som tar de strategiske avgjørelsene.
Publisert:

Daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, sender en stor takk til alle som har deltatt i undersøkelsen. Nesten 800 medlemmer har vært innom undersøkelsen og av disse har noe flere enn 700 svart på alle spørsmålene. Det gjør at vi har et godt grunnlag for å ta resultatene seriøst.

- Vi har også trukket ut tre medlemmer som får gavekort. Det er Sissel i Mo i Rana, Neil i Porsgrunn og Synne i Oslo, og alle kan snart vente seg et hyggelig gavekort i posten, forteller Lars Aasen.

Stor jobb

Aasen forteller at det er en stor jobb å gå gjennom alle dataene og at dette vil ta noe tid.

- Vi må trolig hente inn noe ekstern ekspertise for å kunne krysskjøre ulike data og tolke svarene korrekt. Men dette er utrolig spennende og ekstremt nyttig for oss, sier Aasen.

Aasen ønsker ikke å si så mye om resultatene ennå. Han mener likevel det er mye verdifull kunnskap som også kan brukes i foreningens sitt boligpolitiske arbeid. Hvordan foreningen skal benytte denne resultatene på best mulig måte, vil de komme tilbake litt senere.

Utrygghet

Aasen viser blant annet til spørsmålene som dreide om fornyelse av leiekontrakt:
- Nå kan vi dokumentere at svært mange leieboere lever i stor utrygghet for om de kan fortsette å bli boende når leieavtalen nærmer seg opphør. Mange er redde for å bli priset ut og mange frykter at leiekontrakten ikke fornyes, sier han.

- Det er også interessant at mange gjerne kan tenke seg å bo i en tredje boligsektor om de hadde mulighet. Det er viktig å ta med seg i den videre debatten. I Oslo og Trondheim kommune jobber de allerede for å utvikle er slik tredje boligsektor. Nå er det bare å kjøre på for fullt. Det er mange andre kommuner hvor leiemarkedet og prispresset er like umulig, så det er bare å kjøre politisk debatt. Vi trenger alternativer til den markedsliberalistiske leiesektoren, sier Aasen.

Rapport

- Medlemmene våre skal få god innsikt i resultatene fra undersøkelsen. Vi skal lage en rapport som blir tilgjengelig for medlemmene i løpet av våren og vi vil gi en bred presentasjon av undersøkelsen på vårt årsmøte, sier lederen i Leieboerforeningen.

Aasen er også positivt overrasket at så mange svarte at de gjerne vil engasjere seg mer i det Leieboerforeningen. 80 medlemmer stilte seg til disposisjon.

- Disse medlemmene vil vi ta kontakt med innen utgangen av januar. Dette er en enorm ressurs for oss og vi må finne nye og gode løsninger på hvordan vi kan få til et godt samspill, sier Aasen.

Nedenfor finner du noen få resultater som i Leieboerforeningen er villig til å avsløre de første dagene etter at undersøkelsen er gjennomført.