Mer enn 2.000 nye medlemmer i fjor

Mer enn 2.000 nye medlemmer i fjor

Leieboerforeningen fikk rekordmange 2.000 nye medlemmer i fjor. Det betyr at vi i snitt fikk mer enn fem nye medlemmer hver eneste dag gjennom hele året. Samtidig med at mange melder seg inn, er det mange som melder seg ut eller ikke betaler medlemsavgiften når den forfaller.
Publisert:

Netto medlemsvekst blir derfor ikke høyere en 339 i 2022. Totalt antall medlemmer i Leieboerforeningen ved årsskiftet var 4.500.

Ser vi på de ulike medlemstypene velger tre av fire medlemmer såkalt standardmedlemskap. En av fem tegner studentmedlemskap. Lokallaget for kommunale leieboer i Oslo (LkL) har kommet opp i 120 medlemmer. 140 har valgt Basis-medlemskap, et rimeligere medlemskap som ikke gir rett til juridisk bistand.

Høyere medlemsinntekter

I 2021 vedtok årsmøte at medlemmer som ikke hadde betalt medlemsavgift de siste seks månedene skulle slettes. Dette betyr at vi ikke lenger har så mange ikke-betalende medlemmer. En gjennomgang viser at ni av ti medlemmer hadde betalt medlemsavgiften ved årsskiftet. Dette gir seg også hyggelige utslag i regnskapet der kontingentinntektene i 2022 nesten har økt med kr. 300.000 sammenliknet med 2021. Totale medlemsinntekter i 2022 var 1,46 mill. mot 1,17 mill. i 2021.

Ser vi på de som ble meldt ut i 2022 har om lag 1/3 bare vært medlem ett år, og 1/3 bare vært medlem to år. Dette er dessverre en trend som vi sliter med å snu. I år skal vi prøve å gjennomføre flere medlemsmøter og arrangementer i et forsøk på å aktivisere medlemmene mer.

Kampanjer

Leieboerforengen har hatt flere medlemskampanjer både med og uten rabatt på medlemsprisen. Vi hadde blant annet en kampanje i tilknytning til vår 1. mai markering og senere på Leieboerdagen i oktober. Sommeren 2022 kjørte vi en målrettet kampanje inn mot studenter på sosiale medier. Denne kampanjen ga oss nesten 80 nye medlemmer. Totalt har vi fått inn om lag 200 medlemmer via kampanjer gjennom hele fjoråret.

Bosted

Vi har ikke fullstendige data om hvor våre medlemmer bor da det er frivillig å opplyse dette. Om lag 40 prosent bor i Oslo og nesten 25 prosent i Viken. Deretter følger Vestland med 10 prosent og fylkene Trøndelag og Vestfold og Telemark med 5 prosent hver.

Ser vi på de som bor i Oslo har vi 20 prosent av medlemmene våre i bydel Frogner og 15 prosent i bydel St. Hanshaugen. Slår vi sammen de fem sentrumsnære bydelene bor om lag 2 av 3 medlemmer innenfor Ring 3.