Nedleggelsen av Boligstiftelsen i Trondheim må stoppes
Yrkesskolevegen - en av eiendommene der Boligstiftelsen i Trondheim leier ut rimelige boliger

Nedleggelsen av Boligstiftelsen i Trondheim må stoppes

I Trondheim kommune skal bystyret stemme over nedleggelse av Boligstiftelsen i Trondheim. Leieboerforeningen støtter stiftelsen og leieboernes kamp mot nedleggelse. Det kan du også gjøre, ved å signere på oppropet.
Publisert:

I Trondheim kommune skal bystyret stemme over nedleggelse av Boligstiftelsen i Trondheim. En nedleggelse kommer i kjølvannet av en omstridt lov som gir kommunene rett til å overta og legge ned kommunale stiftelser. Leieboerforeningen er kritisk til loven, og håper politikerne tar til fornuft. Du kan også bidra – gjennom å signere oppropet.

Boligstiftelsen i Trondheim


Boligstiftelsen i Trondheim er eier av en stor boligmasse, som i hovedsak leies ut til Trondheim kommune. I tillegg leier Boligstiftelsen i Trondheim i dag i alt ut 150 boliger innenfor allmennboligsegmentet og har planer om å tilby minst 300 flere boliger i løpet av de neste årene. BIT tilbyr rimelige leiekontrakter og langsiktige boforhold, og er opptatt av medvirkning og gode bomiljø. Etter at Stortinget vedtok en lov som åpnet for at kommunene vederlagsfritt skal kunne overta kommunale boligstiftelsers eiendom, og legge ned stiftelsen, står BIT nå i fare for å bli lagt ned. Med det vil Trondheim miste et av sitt aller viktigste verktøy for å realisere en ikke-kommersiell boligsektor, og mange leieboere går en usikker framtid i møte.

Hva er allmennboliger og hvorfor er de viktige?


I Norge har vi ingen ikke-kommersiell boligsektor slik mange andre europeiske land har. Både det som kalles den første sektoren – altså eie- og leieboliger på det private markedet, og den andre sektoren – offentlige utleieboliger – er styrt av markedsprinsipper og i liten grad regulerte. En tredje boligsektor har vi ennå ikke, selv om det har vært mye politisk fokus på dette. Den gamle borettslagsmodellen med priskontroll på omsetning var et godt eksempel på ikke-kommersielle boliger, men etter 1980-tallets dereguleringsbølge ble det ikke-kommersielle aspektet fjernet. Det finnes noen eksempel på ikke-kommersielle utleiere og borettslag rundt om i Norge i dag, men antallet er svært lavt. Norske boligeiere har i dag en svært høy gjeldsgrad, og man kan spørre seg om eierlinja faktisk er økonomisk bærekraftig. En profittdrevet boligpolitikk er bra for de som er på innsida og som får nyte av de økonomiske fordelene av å eie bolig, men antallet som står utenfor er økende, og når man først kommer inn på eiemarkedet i dag, er det med ei stor økonomisk risiko i form av høye boliglån.
Leieboerforeningen mener at en ikke-kommersiell utleiesektor bør være en del av den norske boligfloraen. Og allmennboliger er nettopp dette – ikke-kommersielle utleieboliger. Vi er i ferd med å skrive en rapport om hva de allmenne boligene er og kan bli, og rapporten lanseres til høsten. En av bidragsyterne til denne rapporten er Boligstiftelsen i Trondheim. De er invitert inn i prosessen fordi vi vet at de er geniunt opptatt av å skape trygge, gode og langsiktige boforhold for leieboere til en overkommelig pris.

Du kan også bidra

I august skal bystyret i Trondheim behandle forslaget om å legge ned boligstiftelsen. Støtt beboernes kamp for å beholde sine hjem, og støtt Boligstiftelsen i Trondheim sin kamp om å bygge opp en ikke-kommersiell utleiesektor. Signer oppropet i dag!

Les mer om Boligstiftelsen i Trondheim her, og se intervju med noen av beboerne