Rimelig medlemskap i Leieboerforeningen
Bilde av hund som går tur med sin eier
Basis er et medlemskap for leieboere som ikke trenger juridisk veiledning, men som er engasjert i boligpolitikk og som støtter opp under Leieboerforeningens arbeid for en tryggere og bedre leiesektor. Kurs, verksteder, debatter, årsmøte mv er også inkludert i medlemskapet.

Ny medlemstype i Leieboerforeningen

Basis er ett nytt, rimelig og heldigitalt medlemskap som gir de samme rettigheter som de andre medlemstypene med ett viktig unntak: Juridisk rådgivning/advokatbistand er IKKE inkludert. Pris for 12 måneder er bare kr 150.
Publisert:

Med Basis ønsker Leieboerforeningen å nå ut til tre ulike målgrupper. For det første er det et tilbud til leieboere som gjerne vil være medlem, men som ikke har et behov for juridiske rådgivning. Basis er et medlemskap for de som har interesse for boligpolitikk og et engasjement for en bedre leiesektor med større trygghet og bedre leieboliger.

Den andre målgruppen er eksisterende medlemmer som vurderer å melde seg ut fordi Leieboerforeningen er ferdig med å bistå de i en konkret juridisk tvistesak. For en rimelig sum kan man fortsette som medlem, benytte våre digitale tilbud, motta nyhetsbrev og støtte foreningen boligpolitiske arbeid. Mange medlemmer har etterlyst et slikt tilbud.

Den tredje målgruppen er medlemmer som skal strykes fordi de ikke har betalt kontingent og heller ikke aktivt meldt seg ut. Årsmøtet i 2021 vedtok at ikke-betalende medlemmer skal slettes etter seks måneder mot tidligere 24 måneder. Gjennom Basis håper vi å få med oss noen av disse medlemmene videre.

Oppgradering/nedgradering

Det er mulig å oppgradere Basis til et medlemskap som gir rett til juridisk rådgivning. Nedgradering fra Standard/Student til Basis må skje i forbindelse med den årlige fornying av medlemskapet.

For en mer detaljert oversikt over de ulike medlemskapstypene i Leieboerforeningen klikk her

Leieboerforeningen har lenge hatt et ønske om å ha et større tilbud om aktiviteter for medlemmene. Dette kan være kurs, politiske debatter, arbeidsgrupper, aksjoner, leieboerfestival mv. Korona-pandemien satte en stopper for arbeidet med å utvikle dette, men nå starter vi opp igjen. I løpet av høsten vil mange medlemmer motta en spørreundersøkelse hvor dette er et av temaene vi ber om tilbakemelding på.

Evaluering

Årsmøtet i 2021 åpnet for at styret kan prøve ut nye medlemskapsordninger før årsmøtet tar stilling til saken. Ifølge vedtektene § 3 skal årsmøte godta ny medlemstyper senest 18 måneder etter oppstart. Tidligere i år har vi opprettet et lokallag for kommunale leieboere i Oslo (LkL) og hvor medlemstilbudet og -pris er forskjellig fra vår øvrige tilbud.

Både LkL og Basis medlemskapet vil bli grundig evaluert før styret legger fram saken om eventuell videreføring for årsmøtet i 2023.