Om årsmøte 2023
Bilde av Styreleder Martin Gustavsen (t.v.) og daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen i studio under det digitale årsmøte 31.  mai 2022
Styreleder Martin Gustavsen (t.v.) og daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen i vårt "studio" under årsmøtet i 2023.

Om årsmøte 2023

Styret har besluttet at årsmøtet 2023 skal gjennomføres som et digitalt møte onsdag 31. mai. Vi vet at noen få av våre medlemmer kan delta digitalt, men det veier likevel tyngre at vi gjennom et digitalt møte åpner for at medlemmer som bor utenfor Oslo kan delta.
Publisert:

Publisert første gang 13.02.2023

Oppdatert 24. april 2023


Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ. Her har medlemmene mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid, godkjenne beretning og regnskap for 2022 og vi velger tillitsvalgte.

Leieboerforeningen har 4.500 medlemmer og om lag 60 prosent bor utenfor Oslo og Viken. Den eneste muligheten for at disse skal kunne delta er å gjennomføre årsmøte via en videolink. De som ikke har teknisk utstyr og som bor i eller i nærheten av Oslo skal få et tilbud om å delta på storskjerm i Leieboerforeningens lokaler, og alle som ønsker årsmøtedokumentene pr brevpost vil også få dette tilsendt. Så langt det er mulig skal vi åpne for at det skal kunne forhåndsstemmes på forslag som skal behandles.

Årsmøtet blir en direktesending på Zoom-plattformen hvor også deltakerne kan delta aktivt. Vi valgte tilsvarende løsning på årsmøtet i fjor, og erfarte og at dette i det store og hele fungerte helt greit.

Alle medlemmene blir varslet på epost eller post om årsmøtet i god tid.

Datoer å merke seg

  • 12. april: Alle medlemmer varsles pr epost eller brevpost om årsmøte.
  • 2. mai: Siste frist for medlemmene til å sende inn saker som de ønsker behandles på årsmøte
  • 3. mai: Styrets beretning og regnskap for 2022, innkomne forslag og andre saker legges ut på www.leieboerforeningen.no og sendes med brevpost til medlemmer som har bedt om dette.
  • 31. mai: Årsmøte gjennomføres som direktesendt videomøte

Påmelding, innsending av saker mv.

Betalende medlemmer har rett å sende inn forslag til årsmøte og kan delta på det digitale møte. Vi har laget en egen Årsmøte 2023 seksjon på Min side (krever innlogging) hvor du finner alt du trenger å vite.

Noen årsmøtedokumenter er klare

Vi legger ut dokumenter til årsmøte fortløpende ettersom de blir klare. Pr nå er styrets beretning og regnskap for 2022, revisjonsberetning og budsjett 2023 lagt ut. De gjenværende legges ut 3. mai. 

Andre dokumenter