Om årsmøte i 2022
Foto av en Mac hvor det gjennomføre et digitalt møte.
Digitale møter er blitt vanlige under pandemien. Derfor er Leieboerforeningen trygg på at de fleste medlemmene er i stand til å delta digitalt. Et digitalt gjennomført årsmøte åpner også for at mange flere kan delta på foreningens viktigste møte gjennom året (Foto: lisensiert under CC BY-SA).

Om årsmøte i 2022

Styret i Leieboerforeningen har drøftet gjennomføringen av neste årsmøtet og besluttet at det skal gjennomføres digitalt tirsdag 31. mai kl 18:00.
Publisert:

Vi er mange som er blitt vant til digitale møter gjennom pandemien, og det er mange fordeler å kunne gjennomføre årsmøtet digitalt. Vi er nå i stand til å gjøre dette som et videomøte i sanntid og medlemmene skal kunne be om ordet, kommenterer og stille spørsmål til ledelsen og styret. Vi skal også kunne stemme over sakene på direkten. I saker der noen ber om skriftlig avstemming skal vi kunne takle dette også.

Mer demokratisk

En annen viktig årsak til at styret ønsker å gjøre møtet digitalt er at snart 60% av foreningens medlemmer bor utenfor Oslo. Å gjøre årsmøtet digitalt vil øke medlemmenes demokratiske innflytelse. Alle kan delta uavhengig av om de bor på Svalbard eller Grünerløkka. Årsmøtet er det høyeste organet i Leieboerforeningen og det er her medlemmene kan være med å fatte viktige beslutninger om foreningen. Nå det blir enklere å delta og årsmøtet kan gjennomføres raskere og mer strukturert.

Vi vet heller ikke hvordan smittevernsituasjonen er i mai. Selv om vi alle håper at vi snart kan leve normalt ville det i skrivende stund ikke vært mulig å avholde fysiske møter med mange deltakere. Hvordan situasjonen er i mai, vet ingen.

Zoom

Foreløpig ligger det an til at vi velger Zoom som videoplattform. Alle medlemmene som melder seg på får da en epost med en lenke og et passord for å delta. På denne måten har vi kontroll på at alle som deltar på møtet faktisk er medlemmer og har betalt kontingent. Med Zoom må man ikke laste ned ekstra programvare da man kan delta via en vanlig nettleser. Samtidig er Zoom en veldig vanlig plattform og mange har lastet ned programmet for å få de ekstra funksjonene dette gir.

Vi har i dag i underkant av 250 medlemmer som ikke har registrert seg med epost. Vi vil tilby alle disse et kort innføringskurs i hvordan man deltar på digitale møter. Til de som ikke kan komme på kurs i Oslo skal vi lage noe skriftlig informasjon som kan hjelpe de i gang. Man kan også spørre familie/venner som har mer erfaring, om de kan hjelpe litt til. I dagens samfunn er det mange tjenester og tilbud som bare er tilgjengelig digitalt, så dette er nok en grunn til å komme i gang med det digitale. Har man en smart-telefon er dette tilstrekkelig, selv om mange synes det er best å delta på digitale møter via nettbrett eller PC/MAC.

Styret har også vurdert om det er mulig å gjennomføre årsmøte som et såkalt hybridmøte – det vil si at legges opp til at deltakerne kan delta enten fysiske eller digitalt. En del mindre møter gjennomføres på denne måten. Vi har flere med god digital kompetanse i styret, og vi har er enige om at teknologi vi har tilgang til ikke er bra nok for større hybridmøter uten at det ville koste store summer. Samtidig er det en rivende utvikling innen digital møteteknologi, så det er mulig at dette kan bli en løsning senere.

Kjøreplan årsmøte

3. mai:
Alle medlemmer blir invitert til melde seg på årsmøtet og alle årsmøtedokumentene legges ut på våre nettsider.

16. mai:
Siste frist for medlemmene til å komme med forslag de ønsker behandlet på årsmøte.

24. mai:
Siste frist for å melde seg på årsmøte

27. mai:
Leieboerforeningen sender ut deltakerinformasjon med lenke og passord.

31. mai:
Årsmøtet åpner kl 18:00.

Saker på årsmøte

Dagorden for årsmøtet følger av vedtektens § 7. I tillegg har styret lagt opp til at vi skal vedta et nytt Boligpolitisk program  og behandle en større revisjon av vedtektene.