Redusert medlemspris

Redusert medlemspris

Styret i Leieboerforeningen vil på årsmøte 31. mai 2023 fremme forslag om at personer/familier med lav inntekt får redusert medlemspris i foreningen.
Publisert:

Redusert pris for medlemmer med lav inntekt/pensjon har lenge vært etterspurt. Vi har erfart at enkelte sier at de ikke har råd til å bli medlem, og nå som det er dyrtid vet vi at det er mange som sliter med å få endene til å møtes. Mange uføre, minstepensjonister og arbeidsledige har etterspurt en slik ordning. Samtidig har ikke alle pensjonister liten trygd og personer med deltidsjobb og enslige forsørgere kan også ha dårlig råd.

Styret har derfor besluttet å fremme et forslag for årsmøte hvor alle som mottar statlig og/eller kommunal bostøtte skal få rabatt på 25 prosent på standard medlemskap, som betyr at prisen senkes fra 400 til 300 pr år.  medlemskap for kr 300 mot vanlig pris som er kr 400.

Samtidig foreslår styret og øke prisen for studentmedlemskap fra kroner 250 til 300. Prisen for studentmedlemskap har stått stille siden 2015, og en økning på 50 kroner er mye lavere enn inflasjonen (KPI) har vært i samme periode.

Dersom årsmøtet er enige i forslaget fra styret vil de nye medlemsprisene gjelde fra 1. september 2023.