Regjeringen foreslår økt bostøtte til høye strømutgifter
Illustrasjon
Regjeringen foreslår å øke bostøtten med kroner 1500 i måneden + 150 pr person i husstanden for å kompensere for de høye strømutgiftene.

Regjeringen foreslår økt bostøtte til høye strømutgifter

Publisert:

Denne saken er oppdatert med nye opplysninger - se Oppdatering under

Regjeringen la 8. desember fram forslag for Stortinget om å øke bostøtten i perioden desember 2021 til og med mars 2022, grunnet de høye strømprisene.

Regjeringen foreslår at bostøttemottakere i perioden desember til og med mars skal få 1500 kroner ekstra hver måned. De som er flere enn én i husstanden får 150 kroner i tillegg for hver ekstra person.

Dersom Stortinget vedtar regjeringens forslag, blir ekstra støtte første gang utbetalt samtidig med bostøtten 20. desember.

Les pressemeldingen fra regjeringen

Les Regjeringens forslag til Stortinget (prop.38 S (2021-2022)

Finn ut om du har rett på bostøtte - kort instruksjonsvideo.

Oppdatering 10.12.21

Stortinget vedtok 10.12.21 og øke bostøtten i tråd med regjeringens forslag.

Se stortingets vedtak her