Rekordmange nye medlemmer
Illustrasjonsfoto av seks unge mennesker som hopper i solnedgang (Foto: Timon Studler | Unsplash).
Flere medlemmer gir økte kontingentinntekter. Om våre beregninger for resten av året slår til, vil ha samla kontingentinntekter i 2023 på om lag 1,7 mill. Dette er 200.000 kroner mer enn forrige år og 500.000 kroner mer enn i 2021 (Foto: Timon Studler | Unsplash).

Rekordmange nye medlemmer

Leieboerforeningen opplever nok et år med rekordmange nye medlemmer. Ved utgangen av juli hadde vi fått 1.325 nye medlemmer. Dette er 300 flere enn i tilsvarende periode i 2022.
Publisert:

En enkel regneøvelse gjør at vi kan estimere at vi i 2023 vil få om lag 2.300 nye medlemmer eller ca 300 flere enn i 2022. Dette er i så fall det høyeste antall nyinnmeldinger i nyere tid. I snitt har vi fått flere enn 6 nye medlemmer pr dag hittil i år og enkelte dager enkelte dager har vi fått så mange som 20 nye medlemmer. Dessverre reflekterer det høye antallet også at det er «vill vest»-tilstander på leiesektoren og at mange har problemer i leieforholdet sitt.

Ved utgangen av juli hadde Leieboerforeningen totalt 5.040 medlemmer. Dette er 500 flere enn ved årsskiftet 2022/23. 300 av disse er såkalte passive medlemmer. Det betyr at de ikke har betalt medlemsavgiften ved forfall. Passive medlemmer kan ikke benytte seg av Leieboerforeningens tjenester og de strykes som medlemmer etter seks måneder om de ikke har betalt.

Kontingentinntektene pr juli var på 950.000 kroner mot 810.000 samme periode som i fjor. Om våre beregninger for resten av året slår til, vil ha samla kontingentinntekter i 2023 på om lag 1,7 mill. Dette er 200.000 mer enn forrige år og 500.000 mer enn i 2021.

Leieboerforeningens rådgivere har for tiden svært mange saker og ventetiden for å få svar er nå om lag to uker. Vi har ansatt flere nye juridiske rådgivere og håper å komme ned mot normal svartid (1-3 dager) i løpet av året.

I september i år innførte Leieboerforeningen et rimeligere medlemskap for de som mottar statlig og/eller kommunal bostøtte. De første to ukene var det seks som hadde benyttet seg av dette tilbudet. Leieboerforeningen tror på sikt at kanskje så mange som 10-15 % av medlemsmassen vil være i denne kategorien.

Ellers fordeler medlemsmassen seg på følgene vis:

Type medlemskap

Nyinnmeldte i
2023

Hele medlemsmassen

Standard medlemskap

68 %

72 %

Studentmedlemskap

25 %

21 %

Basis medlemskap

5 %

4 %

Kommunalt medlemskap LkL

2 %

2 %

Næringsmedlemskap

0,2 %

0,8 %