Siste nytt om husleieloven
Foto av Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen
Husleieloven er rammeverket som regulerer all boligutleie. Skal vi lykkes med å modernisere leiesektoren må også loven oppdateres slik at det bli tryggere og mer forutsigbart for leieboere. Når vi nå snart skal i gang med lovarbeidet skal vi ha en kontinuerlig og løpende dialog med våre medlemmer og andre organisasjoner om hva som er viktig, sier daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen.

Siste nytt om husleieloven

I løpet av de nærmeste dagene blir det klart hvem som skal sitte i utvalget som skal utforme ny husleielov. Leieboerforeningen føler seg sikre på å få inn sin representant i utvalget som skal utforme fremtidens husleielov.
Publisert:

I desember 2022 kunne vi stolt fortelle våre medlemmer at det endelig var enighet på stortinget mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at det skulle nedsettes et lovutvalg med mandag å gå gjennom hele husleieloven. Leieboerforeningen, Forbrukerrådet og LO var glade og fornøyde for til slutt å ha nådd frem med sitt krav om en ny lov.

Stillhet

Tidlig januar 2023 innkalte politisk ledelse i Kommunaldepartementet en rekke ulike organisasjoner til et møte om lovarbeidet og ba om innspill til mandat og kandidater. Så ble det stille. Mange undret seg over at det ikke skjedde noe siden stortinget hadde uttalt at den nye loven skulle utarbeides rekordraskt for å rekke at den skulle behandles av det sittende stortinget før valget i 2025.

- Vi vet nå at det har det pågått en intens drakamp i kulissene mellom de tre politiske samarbeidspartiene og regjeringen. Svært få detaljer har lekket ut, men vi vet at det har vært stor uenighet om mandat for lovutvalget og hvem som skulle inviteres inn utvalget, sier daglig leder Lars Aasen.

Hvem kan nominere kandidater?

Den 4. mai kommer endelige brevet til Leieboerforeningen hvor Kommunaldepartementet ber om at foreningen nominerer sin kandidat til husleielovutvalget. Noen dager senere får vi signaler om at det blir et kombinert parts- og ekspertlovutvalg. På den ene sida stiller Forbrukerrådet, JussBuss og Leieboerforeningen. På den andre sida Huseiernes Landsforbund, Norsk Eiendom og trolig KS. Regjeringen oppnevner også et ukjent antall ekspertrepresentanter med juridisk eller samfunnsvitenskapelig kompetanse. Et sekretariat bestående av fire representanter skal bistå lovutvalget. Hvem som skal lede utvalget er ikke klart i skrivende stund.

- Utvalget skal levere sin sluttrapport i oktober 2024. Dette er ikke tidsnok til at hele lovforslaget kan bli behandlet før neste stortingsvalg. Derfor skal utvalget også levere en delrapport innen utgangen av 2023 hvor noen få bestemmelser skal vurderes fordi det haster å få til endringer. Vi antar at dagens regler for minste lovlig kontraktslengde er en av disse sakene som lovutvalget skal vurdere raskt, sier Lars Aasen.

Det viktige mandatet

Leieboerforeningen har sett et utkast til mandat for lovutvalget og om dette blir stående skal vi være godt fornøyde. I utkastet sies det at hele loven kan tas opp til diskusjon, og ikke bare enkelte bestemmelser som noen har tatt til orde for. I tillegg er flere av de lovbestemmelsene og utfordringene Leieboerforeningen har pekt på, blitt løftet frem spesifikt, blant annet behovet for å lovregulere bofellesskap bedre.

Leieboerforeningen har nominert daglig leder Lars Aasen som sin kandidat til lovutvalget, og anser det som overveiende sannsynlig at departementet etterkommer dette ønsket.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige jobben. Leiesektoren trengs å moderniseres og da må det bli tryggere og mer forutsigbart for leieboere. Dette er jeg sikker på at vi skal klare å få til, selvom Leieboerforeningen nok ikke får flertall for alle sine synspunkter, sier Lars Aasen.

- Leieboerforeningen kommer til å ha løpende dialog med våre medlemmer og andre organisasjoner som ikke er representert i utvalget, slik at vi kan få innspill på hva som er viktig å få lovregulert. Selv om vi har 90-års erfaring med juridisk rådgivning til leieboere, er det garantert noen saker vi ikke har vært bort i før. Vi har allerede fått innspill fra flere, og bare for noen dager siden ringte en stor og viktig samfunnsinstitusjon med en helt konkret problemstilling de ønsket at vi løftet inn i utvalget, sier Lars Aasen.