Spørreundersøkelse om husleieloven
Bilde av en foran en laptop som svaer på en survey-undersøkelse
Det er viktig at mange svarer på undersøkelsen slik at den blir så representativ som mulig. Svarene vil kunne få stor betydning for hvordan lovutvalget utformer viktige bestemmelser i loven.

Spørreundersøkelse om husleieloven

I løpet av kort tid vil vi sende ut en digital spørreundersøkelse til alle medlemmer hvor vi ber deg om å dele noen av dine erfaringer og tanker rundt det å være leieboer. Hva mener du er viktig for et godt og trygt leieforhold og hva er nødvendig for å unngå utrivelige og dårlige leieforhold? Svarene er viktig da de vil bli tatt inn i vurderingsgrunnlaget til husleielovutvalgets videre arbeid med ny husleielov.
Publisert:

Husleielovutvalget har tilgang på mye kunnskap og data om leiesektoren, men leieboernes stemme er ikke alltid like tydelig. Leieboerforeningen har mye erfaring gjennom om det å være leieboer gjennom vår juridiske rådgivning til medlemmene. Det er likevel ikke alltid like lett å sammenfatte dette på en god og tydelig måte.

Det ønsker vi å gjøre noe med - og derfor sender vi snart ut en undersøkelse til alle våre medlemmer hvor vi ber deg om å svare på noen spørsmål om dine erfaringer med å være leieboer og å leie boliger. Alle svarene blir anonymisert og vil ikke kunne spores tilbake til deg som har svart.

Det er viktig at vi får inn så mange svar som mulig slik at undersøkelsen blir så representativ som mulig. Svarene vil kunne få stor betydning for hvordan lovutvalget utformer viktige bestemmelser i loven. Ingen svar er riktige eller gale – vi ønsker enkelt å vite hva du mener og tenker slik at vi lager en god lov tilpasset leieboeres behov.

Hvis du vil kan du være med i trekningen av ti vinnere som hver får 15 flax-lodd (flax for livet) for takk for innsatsen.

Vi sender ut spørreundersøkelsen i uke 20/21. Hvis du ikke vil være med på undersøkelsen eller motta påminnelser, anbefaler vi deg å åpne spørreundersøkelsen og svare nei på det første spørsmålet. Da blir du tatt ut av denne.

Vil du være med, men er ikke medlem

Det vil også være mulighet for leieboere som ikke er medlem til å svare på undersøkelsen. Vi kommer til å legge ut en lenke på våre nettsider og og på vår Facebook/instagram-konto når undersøkelsen er åpen.