Verdenskongressen for leieboerorganisasjoner er gjennomført
Bildet av styret i International Union of Tenant
Styret i IUT samlet i Lisboa. Leieboerforeningens Martin Gustavsen nr fem fra venstre.

Verdenskongressen for leieboerorganisasjoner er gjennomført

Forrige uke ble den 22. internasjonale verdenskongressen for leieboerorganisasjoner gjennomført i Lisboa. Leieboerforeningen deltok med to delegater, og kan melde om en god kongress der felles problemer og løsninger ble diskutert.
Publisert:

I forbindelse med den tre dager lange kongressen ble det avholdt styremøte i IUT, der styreleder Marie Linder, som også leder den svenske Hyresgästföreningen og som har bakgrunn fra svenske LO, ble gjenvalgt. Under selve kongressen deltok medlemsorganisasjonene på verksteder, studiebesøk og paneldiskusjoner, i tillegg til en rekke foredrag om blant annet Barcelonas progressive boligpolitikk med en stor utbygging av leieboliger, forskning på psykisk helse og stress hos leieboere i Irland, som har en av de mest markedsstyrte leiesektorene i Europa, og svært dårlige rettigheter for leieboerne.

Hva er IUT?

Paraplyorganisasjonen IUT – International union of tenants, ble stiftet i 1926 og er en uavhengig medlemsorganisasjon hvis formål er å jobbe for leieboernes interesser og å promotere leiesektorer med overkommelige husleier og gode boliger over hele verden. Medlemmene består av 75 nasjonale og lokale leieboerforeninger i 51 land. IUT sitt hovedkontor ligger i Stockholm, og i tillegg har organisasjonen et kontor i Brussel for å følge opp EU-politikk.

IUT anser bolig som en grunnleggende rettighet som må adresseres lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Adekvate boliger er en av de grunnleggende velferdspilarene og en forutsetning for fred og sikkerhet. Kravet om adekvate boliger er fundert i FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheters artikkel 11, som slår fast at alle har rett på en adekvat bolig. Norge er også tilsluttet FN-konvensjonen, og forpliktet til å følge konvensjonen.

Leieboerforeningen er både medlem og styremedlem av IUT, og for oss er det viktig å sette leieboerkampen inn i et internasjonalt perspektiv, og å lære av de andre medlemsorganisasjonenes arbeid for en rettferdig leiesektor.

Felles pressemelding fra IUTs medlemsorganisasjoner

Under verdenskongressen vedtok alle medlemsorganisasjonene en felles uttalelse med krav om en rettferdig boligpolitikk for leieboere. Uttalelsen og mer informasjon om konferansen kan du lese her.

Du finner mye nyttig informasjon på hjemmesidene til International Union of Tenant: www.iut.nu