Merkeordning for utleieboliger
Bilde av fem stjerner hvor fire er gullfarget
Det bør være mulig å få til en merkeordning for utleiesektoren. Systemet er godt innarbeidet og kjent innenfor en rekke områder som Svanemerket, Nyt Norge, Miljøfyrtårn, Fairtrade mv.

Vil lage merkeordning for leieboliger

Leieboerforeningen er partner i et prosjekt som utreder en mulig sertifiseringsordning av utleiere. Tanken er at utleiere kan få en typegodkjent gradering basert på utleieboligenes standard, bomiljø, beboermedvirkning, sosial bærekraft, forvaltning mv.
Publisert:

Merkeordninger er allerede godt innarbeidet og kjent innenfor en rekke andre områder som Svanemerket, Nyt Norge, Miljøfyrtårn, Fairtrade mv. En sertifiserings- og merkeordningen vil gjøre leiemarkedet mere oversiktlig for leieboere og kriteriene for kvalitet tydeligere. For utleiere som lar seg sertifisere vil det være mulig å bruke dette i markedsføring og omdømmebygging. Ordningen vil kunne bidra til å strukturere leiemarkedet på en måte som gir bedre oversikt og bedre boforhold.

Partnere i prosjektet er foruten Leieboerforeningen, Nedenfra, Pådriv, SoCentral og Kybri. Vi er i samtaler med flere mulige samarbeidspartnere, blant annet bransjeorganisasjoner, utleiebransjen offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og interesseorganisasjoner.

Gjennom prosjektet skal det skal det utvikles et konseptforslag for en sertifiserings- og merkeordning for leieboliger. I første omgang er det den profesjonelle delen av leiemarked man jobber mot. Konseptforslaget skal presenteres i januar 2022. Prosjektet har økonomisk støtte fra Husbanken, Oslo kommune og Leieboerforeningen.

Har du innspill kan du kontakte Ole M. Pedersen i Nedenfra eller Leieboerforeningen.