Formkrav ved utleiers oppsigelse

Formkrav ved utleiers oppsigelse

Om utleier ønsker å si opp leieboeren sin er det en rekke krav til oppsigelsen:

  • Oppsigelsen skal være skriftlig.
  • Oppsigelsen skal begrunnes.
  • Oppsigelsen skal opplyse om at leieboeren kan protestere skriftlig til utleieren innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt.
  • Oppsigelsen skal opplyse om at dersom leieboeren ikke protesterer innen fristen, taper han sin rett til å bestride oppsigelsen, og at utleieren i så fall kan begjære utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven om leieboeren ikke flytter ut i henhold til oppsigelsen.
Finner du ikke det du leter etter?