Husleieloven gjelder for leie av bolig

Hva omfatter husleieloven

Husleieavtale
En leieavtale i husleieforhold er en avtale mellom utleier og leieboer om å bo i husrommet mot å betale et vederlag. Leieavtalen innebærer at leieboer får eksklusiv råderett over husrommet.

Det kan ikke avtales vilkår som stiller leieboer dårligere enn det som følger av husleieloven. Det betyr at man nyter godt av lovens regler, selv om noe annet skulle følge av leieavtalen.

Leieforhold som omfattes av husleieloven
Husleieloven omfatter leie av bolig, lokaler, garasjer og boder, selv om hele eller deler av leien betales i form av arbeid. Loven gjel­­der ikke for ferie- eller fritidshus, eller hoteller, pensjonater og lignende

Finner du ikke det du leter etter?