Opplysningsplikt

Opplysningsplikt

Opplysninger som utleieren gir om husrommet, må være korrekte. Om utleier kommer med opplysninger som ikke er korrekte regnes det som en mangel.

Det regnes ikke som en mangel dersom utleieren retter feil opplysninger før leieboeren inngår leieavtalen.

Utleieren plikter også å gi leieboeren opplysninger som utleieren måtte kjenne til og som han burde skjønt ville være av betydning for leieboeren.

Finner du ikke det du leter etter?