Om Leieboerforeningens juridiske bistand

For å få juridisk rådgivning må du ha et betalt medlemskap i Leieboerforeningen. Har du Basis medlemskap gir dette ikke juridiske rådgivning.

Vi ber om at du benytter deg av vårt kontaktskjema om du trenger veiledning fra Leieboerforeningen. Etter at du har logget inn på Min Side fyller du ut kontaktskjema. Du vil få beskjed om om forventet antall dager før vi kontakter deg. Vi har som mål at nye saker skal få svar i løpet av 1-3 virkedager, men i perioder med mange henvendelser kan det gå lenger tid.

Vær konkret og tydelig på hva som problemet ditt og hva du ønsker hjelp til. Prøv å beskrive saken med få ord. Det er fint om du sender med dokumentasjon, men det er en begrensning på antall vedlegg og størrelse på vedleggene. Vi ber om tilleggsinformasjon om det er nødvendig. Send med leiekontrakten om du har et juridisk spørsmål knyttet til leieforholdet ditt.

Gjelder saken en oppsigelse/utkastelse send med en kopi av denne. Har du mottatt en konkret dato/frist for svar eller lignende, er det viktig at du opplyser om dette.

Hvis du ikke ønsker å benytte skjemaet kan du kontakt oss via telefon i åpningstiden. Men vær klar over at dette ikke gir raskere saksbehandlingstid.

Nesten alle juridiske henvendelser til Leieboerforeningen behandles av våre juridiske konsulenter. Konsulentene gir hjelp til selvhjelp - det vil si de veileder deg hvordan du selv skal gå frem i saken og hvilke rettigheter du har. Konsulentene vil normalt ikke skrive brev eller kontakte andre personer for deg.

Konsulentene er viderekommende jusstudenter som får særskilt opplæring og veiledning av Leieboerforeningens advokater.

I perioder kan det være mange som trenger vår bistand og det kan være noen dagers ventetid. Det er derfor lurt å kontakt våre saksbehandlere raskt om du trenger bistand.

Leieboerforeningen har egne organisasjonsadvokater. Ønsker du å benytte en advokat/fullmektig vil du normalt måtte betale honorar for dette. Alle som vurderer å benytte advokat kan få en vurdering av saken sin, og medlemskapet inkluderer en første samtale med advokat. Før det eventuelt inngås et advokatoppdrag skal du signere en oppdragsbekreftelse. I vår prisliste kan du se hva advokattjenester koster.

Har du en innboforsikring eller har du lav inntekt som gjør at du kommer inn under reglene for fri rettshjelp, vil disse ordningen dekke hele eller deler av advokatsalæret. Dette vil advokaten/advokatfullmektigen undersøke for deg og eventuelt søke dekning.

Leieboerforeningens advokater kan ta oppdrag for medlemmene knyttet til arv, samboeravtaler, skifte, kontraktsrett og i skatt og i saker hvor vi har nødvendig kompetanse. Kontakt advokatene for andre typer henvendelser enn husleierett.

Leieboerforeningen er eksperter på husleieloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tilstøtende rettsområder. Bare unntaksvis kan vi bistå i saker som gjelder andre boligeieformer som eierseksjoner/sameier og borettslag.

Leieboerforeningen har vedtektsfestet at vi ikke kan gå inn som part i en sak hvor det er en annen leieboer som er motpart. Dette skyldes at vi kan komme i en situasjon hvor to av våre medlemmer blir motparter.

Du kan heller ikke få bistand ved leie av fritidseiendommer eller leiebolig i andre land enn Norge da dette faller utenfor husleieloven bestemmelser.

Vi bistår flest bolig-leiere, men tar også saker for næringsleietakere. Som næringsmedlem får du automatisk tildelt en advokat som rådgiver.

Skal du møte saksbehandler må du avtale tid på forhånd. Kommer du uten avtale risikerer du å ikke få møte saksbehandler.

Det er sjeldent at Leieboerforeningen trenger personlige møter med medlemmet for å veilede i en sak. Rådgivning skjer derfor normalt via telefon og epost.

Har du engasjert en av våre advokater er det mer vanlig med personlige møter som avtales direkte med advokat. Vi kan også gjennomføre videokonferanser.

Hvis du på våre Hjelpesider klikker på De viktige reglene finner du korte svar på noen av de mest vanlige spørsmål Leieboerforeningen mottar.

På Leieboerforeningens nettsider finner du også mange artikler om ulike juridiske temaer om å leie bolig. Du må være logget inn som for å kunne lese artiklene/laste ned filer og annen dokumentasjon.

Leieboerforeningens hovedkontor ligger Oslo. Herfra rådgir vi våre medlemmer i hele landet. Har du behov for advokatbistand dekker våre egne organisasjonsadvokater det meste av landet.

Vi har også et samarbeid med noen få, utvalgte advokatfirmaer andre steder i landet. Våre samarbeidspartnere er alle dyktige og erfarne advokater som kjenner husleieretten.

Finner du ikke det du leter etter?