Hva kan vi ikke hjelpe med?

Hva kan vi ikke hjelpe med?

Leieboerforeningen er eksperter på husleieloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tilstøtende rettsområder. Bare unntaksvis kan vi bistå i saker som gjelder andre boligeieformer som eierseksjoner/sameier og borettslag.

Leieboerforeningen har vedtektsfestet at vi ikke kan gå inn som part i en sak hvor det er en annen leieboer som er motpart. Dette skyldes at vi kan komme i en situasjon hvor to av våre medlemmer blir motparter.

Du kan heller ikke få bistand ved leie av fritidseiendommer eller leiebolig i andre land enn Norge da dette faller utenfor husleieloven bestemmelser.

Vi bistår flest bolig-leiere, men tar også saker for næringsleietakere. Som næringsmedlem får du automatisk tildelt en advokat som rådgiver.

Finner du ikke det du leter etter?