Hva slags juridisk bistand får jeg?

Hva slags juridisk bistand får jeg?

Nesten alle juridiske henvendelser til Leieboerforeningen behandles av våre juridiske konsulenter. Konsulentene gir hjelp til selvhjelp - det vil si de veileder deg hvordan du selv skal gå frem i saken og hvilke rettigheter du har. Konsulentene vil normalt ikke skrive brev eller kontakte andre personer for deg.

Konsulentene er viderekommende jusstudenter som får særskilt opplæring og veiledning av Leieboerforeningens advokater.

I perioder kan det være mange som trenger vår bistand og det kan være noen dagers ventetid. Det er derfor lurt å kontakt våre saksbehandlere raskt om du trenger bistand.

Leieboerforeningen har egne organisasjonsadvokater. Ønsker du å benytte en advokat/fullmektig vil du normalt måtte betale honorar for dette. Alle som vurderer å benytte advokat kan få en vurdering av saken sin, og medlemskapet inkluderer en første samtale med advokat. Før det eventuelt inngås et advokatoppdrag skal du signere en oppdragsbekreftelse. I vår prisliste kan du se hva advokattjenester koster.

Har du en innboforsikring eller har du lav inntekt som gjør at du kommer inn under reglene for fri rettshjelp, vil disse ordningen dekke hele eller deler av advokatsalæret. Dette vil advokaten/advokatfullmektigen undersøke for deg og eventuelt søke dekning.

Finner du ikke det du leter etter?