Medlemsfordeler

Medlemsfordeler

Som medlem kan du fritt benytte deg av alle våre ressurser på nettsidene. Du får tilgang til alle (+)artikler, du kan laste opp standarddokumenter, håndbok i husleierett, husleieloven mv. Du kan delta på de ulike medlemsarrangementer vi holder og som vi annonserer på våre nettsider.

Som medlem (gjelder ikke Basis) i Leieboerforeningen får du personlig juridisk veiledning fra våre juridiske konsulenter begrenset til et gitt antall timer pr år knyttet opp mot type medlemskap. Dette er "hjelp til selvhjelp" som betyr at vi veileder deg hvordan du bør gå frem i en aktuell tvist eller sak du lurer på. Våre juridiske konsulenter kan ikke representere deg eller skrive brev til utleier, kommune eller andre. De juridiske konsulentene er viderekommende jusstudenter som får faglig oppfølging og veiledning av våre fast ansatte advokater.

Advokatbistand er også begrenset til et gitt antall timer avhengig av hva slags typer medlemskap du har. Utover dette er advokat en betalingstjeneste. trenger du advokat vil i mange tilfeller din innboforsikring og om du har lav inntekt pensjon, fri rettshjelp kunne dekke deler av kostnadene ved å benytte advokat. Dette vil advokaten hjelpe til med å vurdere for deg, og søke om dekning for deg dersom det er aktuelt.

Som medlem støtte du vårt arbeid for å gjøre leiesektoren bedre og mer robust. Selv om mange leieboere ønsker å eie sin egen bolig, har også alle leieboere rett til å bo trygt og godt og til en fornuftig pris.

Finner du ikke det du leter etter?