Refusjon av medlemskontingent

Refusjon av medlemskontingent

Refusjon av medlemskontingent skjer etter følgende regler:

  1. Refusjon ved nytt medlemskap: Ved krav om refusjon ved opprettelse av nytt medlemskap, refunderes kontingenten i sin helhet om kravet settes frem senest en uke etter at medlemskapet ble inngått.

   Fra uke to til uke fire etter innmelding refunderes medlemskapet med fradrag av kr. 100,- som tilsvarer prisen for Basis abonnement.

   Fra uke fem refunderes ikke kontingenten. Har du fått juridisk rådgivning i den perioden du har vært medlem gjelder ikke refusjonsreglene over, jf. punkt 3 under.

  2. Refusjon ved fornyelse av medlemskap: Ved krav om refusjon av medlemsavgiften etter fornyelse av medlemskap refunderes kontingent om kravet er fremsatt innen en fire uker etter innbetaling. Det trekkes fra et gebyr for arbeid og transaksjonskostnader på kr 50,-.

   Ved krav om refusjon mer enn fire uker og mindre enn åtte uker etter innbetaling, refunderes halvparten av innbetalt beløp med fradrag av et gebyr på kr 50,-.

   Er innbetalingen eldre enn åtte uker refunderes ikke kontingent.

  3. Unntak for refusjon: Dersom du har mottatt rådgivning fra foreningens juridiske konsulenter og/eller advokater/advokatfullmektiger perioden definert under punktene 1. eller 2. gis det ikke refusjon av medlemskontingent med mindre Leieboerforeningen har brukt urimelig lang tid, vi har gitt feil råd eller det er andre forhold ved rådgivningen som begrunner dette.
Finner du ikke det du leter etter?