Kommunale leieboer har fått egen organisasjon
Bilde av bakgård som er rustet opp og hvor beboerne har fått tilskudd til å kjøpe inn diverse utstyr til beplantning.
Leieboerforeningen og VID Vitenskapelig Høgskole skal gjennomføre kompetansehevingsprosjekt knyttet til leieboermedvirkning. Målet er å bidra til kompetanseheving for leieboere. Profesjonelle og ideelle utleiere, samt kommuner, inviteres til å delta inn i prosjektet.

Beboere i kommunale boliger i Oslo har nå fått et eget lokallag!

Mange husker Oslo kommunale leieboerorganisasjon, som var en interesse- og medlemsorganisasjon for beboere i kommunale boliger. OKL la ned driften for noen år siden, men nå har Leieboerforeningen opprettet et lokallag som skal gi et bredt medlemstilbud bestående av juridisk rådgivning, kursing, interessepolitisk arbeid og et aktivt medlemsdemokrati.
Publisert:

Som medlem i lokallaget får du rådgivning i saker som er knytta til leieforholdet ditt. Det kan være hvis noe er ødelagt i boligen, hvis det er råteskade, hvis du mener at du har fått en usaklig oppsigelse eller hvis du trenger hjelp til å søke om å fornye leiekontrakten din. Som medlem av lokallaget kan du også få bistand til å søke om å bytte kommunal bolig. Hjelp til å forstå og tolke vedtak fra bydelen, og eventuelt klage på vedtak. Du kan også få hjelp til å søke om bostøtte og hjelp til å søke eksterne bomiljømidler.

Referansegruppe

Det nye lokallaget skal være godt forankret hos medlemmene. Derfor har vi etablert en referansegruppe bestående av beboere og representanter for ulike organisasjoner. Dessuten er beboer Cathrine Skårn ansatt som organisasjonsmedarbeider i lokallaget. Skårn er kjent for mange som leder i Boligbyggs beboerråd, og hun utgjør en viktig ressurs for lokallaget. Etter hvert skal vi også sette i gang med medlemsmøter, og målet er å ha et aktivt medlemsdemokrati der medlemmene selv er med på å utvikle lokallaget.

Mange beboere har et stort engasjement for bomiljøet sitt. Det nye lokallaget skal samarbeide med beboerne om ulike bomiljøtiltak. I Oslos 15 bydeler lyses det hvert år ut forskjellige midler, som frivillighetsmidler, bomiljø-tilskudd og grønne midler.

Tilskudd

Noen gårdstyrer, gårdskomiteer og engasjerte beboere benytter seg av muligheten til å søke fra disse tilskuddsordningene, og lokallaget vil gjerne bidra til at flere får muligheten. Eksempler på tiltak man kan søke penger til, er sosiale samlinger, innredning og utstyr til felleslokaler, kontorutstyr og fellesturer. Lokallaget kan hjelpe til med å få oversikt over tilskudd, utforming av søknader og gjennomføring av arrangement.

Ønsker du informasjon eller hjelp til noe av det som er nevnt over, eller har du en problemstilling som du brenner inne med? Skriv til oss på lkl@lbf.no, eller ring sentralbordet til Leieboerforeningen på telefon 24149100 mellom kl. 10.00 og 14.30.