Engasjerte kommunale leieboere på LkLs beboerkonferanse
Bilde av engasjerte deltakere på beboerkonferansen
Det ble en god politisk debatt og de kommunale beboerne hadde mange spørsmål og synspunkter til stortingspolitikerne som deltok.

Beboerkonferanse for kommunale leieboere

Leieboerforeningens nye lokallag for beboere i kommunale boliger, LKL, arrangert sin første årlige beboerkonferanse i 9. november i år.  Konferansen fant sted i foreningens lokaler i FAFO-bygget i Oslo, og rundt tretti beboere møtte opp for å høre innlegg, samtaler og debatt om kommunal boligpolitikk.  
Publisert:

Konferansen startet med et sterkt innlegg fra sosionom og samfunnsdebattant Anna-Sabina Soggiu. Hun har vokst opp i den kommunale blokka Kolstadgata 7 på Tøyen, og leste høyt fra sin kommende bok om sine egne erfaringer fra hvordan kommunale beboere blir stigmatiserte og sett på som problemer, heller enn de ressursene som beboerne selvsagt er. 

Boligbyggs beboerråd

Programmet fortsatte med en panelsamtale om Boligbyggs beboerråd. Rådsmedlemmer Hajar Benhammou og Cathrine Skårn diskuterte rådets formål og oppgaver sammen med Boligbyggs leder Marit Jacobsen Leganger. Et slikt sentralt beboerråd er en form for medvirkning på systemnivå, der rådets medlemmer gir innspill direkte til forvaltningen. Selv om rådet har eksistert i to år allerede, er det forholdsvis nytt at Boligbygg legger til rette for denne formen for medvirkning. Leganger var tydelig på at rådet var viktig for hennes virke som leder, og både rådsmedlemmer og Boligbygg ser fram imot å arbeide videre med beboerrådet. Leganger påpekte også at beboerrådets høringsuttalelse til Oslo kommunes boligbehovsplan var godt kjent blant bystyrets medlemmer da planen kom til politisk behandling i høst, og at hun hadde fått spørsmål fra bystyremedlemmer om problemstillinger reist av beboerrådet. Dette anser lokallaget som et tydelig tegn på at arbeidet med å styrke beboernes stemmer har kommet langt, selv om det fremdeles er mye som gjenstår. 

Beboermedvirkning i Bærum

Najat Dfmehdi holdt et sterkt innlegg om gårdstyret i de to kommunale blokkene i Skytterdalen i Bærum, og om hvordan gårdstyret hadde bidratt til å bedre bomiljøet i blokkene betraktelig. Hun viste bilder av området før og etter oppussing, og det var tydelig at beboerstemmene hadde blitt hensyntatt i arbeidet med å oppgradere Skytterdalen. Najat viste også til en utrolig innsats for å skape et sosialt bomiljø fra gårdstyret, gjennom et samarbeid med den lokale Røde Kors-avdelingen. 

Videre i programmet leder lokallagets medarbeider Cathrine Skårn en samtale med beboere i ulike kommunale gårder, om hvordan det er å bo i hel-eide gårder kontra kommunale leiligheter i sameier og borettslag. Beboerne reflekterte over bostabilitet, husleienivå og kontraktslengde, og delte mange interessante synspunkter.

Debatt

Konferansen ble avsluttet med en debatt med stortingspolitikere fra SV, Arbeiderpartiet og Rødt, i tillegg til Senterpartiets bystyrerepresentant i Oslo kommune. Vi minnet de folkevalgte på viktigheten av å huske på den kommunale boligsektoren når de  setter i gang arbeidet med å utforme en bedre boligpolitikk, og når husleieloven sannsynligvis skal revideres i løpet av den kommende stortingsperioden. Det var stort engasjement blant publikum, som stilte mange spørsmål til panelet. Både Tobias Drevland Lund ( R ) og Grete Wold (SV) er nyvalgte stortingspolitikere og ga uttrykk for at de trengte mer kunnskap om kommunale boliger, selv om de også var tydelige på at de ønsket å styrke beboernes rettigheter. Lokallaget inviterte panelet på befaring i kommunal bolig, og de takket ja til tilbudet. 

Etter konferansen serverte vi middag og kaker i kantina, og det ble en fin avslutning på en vellykket kveld. Selv om vi hadde hatt plass til flere deltakere, var vi fornøyde med at så mange engasjerte beboere møtte opp på konferansen, og vi gjorde oss viktige erfaringer med tanke på neste års beboerkonferanse.