Blokka vår - kommunale leieboere forteller

Blokka vår - kommunale leieboere forteller

Hvordan opplever kommunale beboere hverdagen? Spør du leieboerne, vil du raskt få historier om små og store utfordringer som bidrar til å forsterke enn ellers krevende hverdag. Vi har intervjuet noen kommunale beboere og latt forfatter Vigdis Hjorth dramatisere historiene ned til fem korte filmer.
Publisert:

Teater og film klarer på kort tid å formidle situasjoner publikum kjenner igjen fra egen erfaring. Normalt går folk fra teatret og kinoen med sine egne tanker og følelser.

Prosjektet ”Film og dialog” er et konsept hvor publikum blir engasjert basert på opplevelser og egne erfaringer. Filmene belyser gode og dårlige sider ved bomiljøet. Ut fra en erkjennelse om at det er virkeligheten som fremstilles, utfordres man i forhold til hva som kan gjøres for å endre på de dårlige og forsterke og videreføre de gode sidene.

Hovedmålet med prosjektet har vært å skape et læringsverktøy som kan bidra til prosesser for å skape bedre bomiljø for barn og voksne i kommunale leiegårder med ulike bomiljøutfordringer. Det er de voksne som i vesentlig grad kan skape endringer som får betydning for barn og unge. Derfor ønsker vi å påvirke, utfordre og motivere de voksne til å ville gjøre noe med eget bomiljø.

Vi gjør dette gjennom å løfte opp en del utfordringer og vanskelige situasjonene som beboerne vil kjenne seg igjen i. Fordi det ofte kan være skambelagt eller kontroversielt for den som  selv har opplevd situasjonen, forteller vi historiene gjennom film og skuespillere. Gjennom filmen skaper vi dialogen.

Filmene vil ikke ligge ute på Youtube eller andre digitale flater. For tilgang til filmene må man ta kontakt Leieboerforeningen eller Oslo kommune, Velferdsetaten. Sammen med filmene vil det bli distribuert en veileder som gir eksempler på hvordan man kan legge opp en dialog i etterkant av filmene.

Se trailer - klikk på linken under.

Intervjuer med beboere: SIGMUND AUNAN 
Manus: VIGDIS HJORTH
Regi: GEIR BERGERSEN
Produksjon: LEIF SØRENSEN og GEIR BERGERSEN
Produsert for Leieboerforeningen www.leieboerforeningen.no med støtte fra Oslo kommune
Produsert av: SKAGERAK FILM AS
Filmprosjektet LEIEBOER - film & dialog er utviklet av Leif Sørensen ved Vardeteatret i 2018.