Gjengs leie og bostøtte for kommunale leieboere
Bilde av en skjerm med en presentasjon og foredragsholder Kjersti Engen fra Boligbygg.
Kjersti Engen fra Boligbygg forklarte begrepet gjengs leie og regelverket for økning av husleiene på nettmøte for medlemmer i LkL.

Gjengs leie og bostøtte for kommunale leieboere

Onsdag 13 oktober gjennomførte Lokallag for kommunale leieboere (LkL) et nettmøte om gjengs leie og den nye bostøtta som skal innføres i kommunale boliger i Oslo. Med oss hadde vi . Mange beboere er usikre på hvordan den nye modellen vil slå ut, og møtet var et forsøk på å treffe beboerne med informasjon om den nye bostøttemodellen.
Publisert:

Det skal sies at både gjengs leie, og ikke minst den nye modellen for bostøtte i kommunale boliger er komplisert å forstå. Kjersti Engen fra Boligbygg forklarte begrepet gjengs leie og regelverket for økning av husleiene. Anders Borgersen fra Velferdsetaten hadde et innlegg om den nye kommunale bostøtta hvor han la frem hvordan den nye modellen vil komme til å treffe ulike grupper av beboere.

Modellen vil etter planen innføres i sin helhet i løpet av 2022, men i en overgangsfase har Boligbygg fått i oppdrag å forvalte den såkalte Oslobostøtta, som er en flat reduksjon på 11% til alle beboere i kommunale boliger som har gjengs leie som grunnlag for sin husleie. Dette gjelder kun nye kontrakter som blir inngått med Boligbygg, og fram til datasystemene som kan håndtere den nye modellen er klare.

Det var godt oppmøte på nettmøte, men vi regner med at det fortsatt er mange som er usikre på den nye modellen. En redigert utgave av nettsendingen kan sees under.

Hvis du har spørsmål om den nye husleiemodellen så skriv gjerne til oss på lkl@lbf.no.