Venstresidas boligpolitikk
Bildet av Bjørg Sandkjær (S), Sofia Rana (R), Rasmus Reinvang (MDG), Karin Andersen (SV) Siri Gåsemyr Staalesen (A)
Hva slags leiepolitikk for vi etter valget? I den første debatten deltar (f.v.) Siri Gåsemyr Staalesen (Arbeiderpartiet), Karin Andersen (SV), Sofia Rana (Rødt), Bjørg Sandkjær (Senterpartiet) og Rasmus Reinvang (Miljøpartiet de Grønne)

Hva vil venstresida med leiesektoren?

26. mai kl 18 er tiden inne for Leieboerforeningens årmøtedebatt, som sendes rett etter streamingen av vårt digitale årsmøte. I år blir debatten digital, og uten publikum i salen, men vi tror likevel vi skal lage et godt arrangement som når ut til mange. I år har vi invitert partiene på venstresida til debatt, for å finne ut hva som skiller og forener leiepolitikken deres.
Publisert:

Leiesektoren har endelig blitt anerkjent som en viktig brikke i en velfungerende boligpolitikk, og vi tror dette fokuset vil fortsette å øke framover. Boligpolitikk kommer til å bli en viktig sak fram mot årets stortingsvalg, og på årsmøtedebatten vil vi dykke ned i venstresidas leiepolitikk for å finne ut hva som skiller og forener partiene på venstresida. Revidering av husleieloven, eierlinja, vanskeligstilte på boligmarkedet, høye husleiepriser og ikke-kommersielle utleieboliger er noe av det vi vil spørre venstresidas stortingskandidater om. Vi har fått et spennende debattpanel bestående av:

  • Siri Gåsemyr Staalesen – boligpolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, og stortingskandidat for Oslo Arbeiderparti
  • Karin Andersen – stortingsrepresentant og stortingskandidat for SV
  • Rasmus Reinvang – stortingskandidat og byråd for byutvikling for MDG i Oslo
  • Sofia Rana – stortingskandidat og medlem av byutviklingsutvalget i bystyret for Rødt Oslo
  • Bjørg Sandkjær – bystyrerepresentant for Senterpartiet i Oslo, og stortingskandidat
  1. juni inviterer vi til ny debatt, denne gang med partiene på høyresida.

Debatten streames på Leieboerforeningens facebookside.