Samtaler om leiesektoren
Bilde av politiker som deltok  i de politiske samtalene som Leieboerforeningen arrangerte i mai og jun
Bilde av alle deltakerne som var med i samtalene om leiesektoren. Se sendingene og døm selv - hvem har den beste leiepolitikken?

Ny politisk interesse for leiesektoren

I sommeren har Leieboerforeningen samlet en del sentrale politikere for å finne ut hva partiene tenker og mener om leiesektoren. Om lag 20 prosent av landets 2,5 millioner boliger er leieboliger og nesten en million innbyggere bor i en leid bolig. Å være leieboer er for mange forbundet med utrygg tilværelse, lav standard og høy husleie. Vil vil vite om partiene vil ta noen grep for å bedre leieboernes bosituasjon? Hva kan vi forvente oss av de som styrer landet etter valget 2021?
Publisert:

Vi samlet partiene som er naturlige samarbeidspartnere når regjeringsforhandlingene starter opp etter valget. De rød-grønne og de borgerlige hver for seg. Hovedtemaene som ble drøftet var blant annet behovet for en ny husleielov, drittleiligheter, kommunale boliger, høye husleier, bolig som lovfestet rettighet og en ny 3. boligsektor.

Først hentet vi inn de rød-grønne partiene, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne og Rødt til en prat under ledelse av Leieboerforeningens Anne-Rita Andal. Hanne Gitmark og et par andre dukket opp og stilte noen konkrete spørsmål til forsamlingen underveis.

To uker senere gjentok vi opplegget med de borgerlige partiene Høyre, Fremskrittspartiet. Venstre og Kristelig folkeparti.

Alle, uavhengig av blokktilhørighet, synes å være enige om at leiesektoren har gått under radaren for lenge og at det er nødvendig å ta noen grep. Hvilke grep og hvor omfattende dette bør være varierer. Det spenner fra små justeringer til store samfunnsmessige endringer. Noen av partiene har knapt at avsnitt om boligpolitikk i sine programmer og mens andre har mange sider. Felles for alle partiene er at de er veldig enig om at eierlinja er en suksess og at det viktigste fremdeles er å sørge for at flest mulig kommer over i egen eid bolig.

De rød-grønne og de borgerlige partiene skiller tydelig lag i om det er behov for en ny og mer oppdatert husleielov. De rød-grønne partiene sier ja, mens de borgerlige stort sett mener det er tilstrekkelig å flikke litt på den loven vi har. En ny 3. boligsektor er skiller også posisjon fra opposisjon. De borgerlige er imot fordi det betyr økte offentlige utgifter, frykt for penger under bordet og at beboerne i skjermet sektor blir sittende fast og ikke kommer seg videre ut i det ordinære boligmarkedet. De rød-grønne er like klare på at 3. boligsektor er en spennende modell og at de vil igangsette forsøk med dette. Uenighetene går mer på hvor mye man skal satse – og jo lenger til venstre jo mer vil man ha.

Det er mange nyanser og ulike preferanser som kommer opp i samtalene. Er du opptatt av hva politikerne mener om leiesektoren og om dette betyr noe for hva du skal stemme til høsten, er det en god ide å sette av tid til å se på debatten. Hvert opptak varer bortimot en time.

Leieboerforeningen følger som alltid opp partienes partiprogrammer utover sommeren og vi skal dele ut terningkast og bestepremie når vi kommer litt nærmere valget.

De rød-grønne om leiesektoren

De borgerlige om leiesektoren