Stemmeberettigede og forslag til årsmøte

Stemmeberettigede og forslag til årsmøte

Onsdag 11 mai kl. 17.30 – 18.30 gjennomfører Lokallag for kommunale leieboere valg av stemmeberettigede og forslag til Leieboerforeningens årsmøte 31. mai.
Publisert:

Det nærmer seg årsmøte i Lokallag for kommunale leieboeres moderorganisasjon, Leieboerforeningen, og i den sammenheng har lokallaget fått tildelt tre stemmer. Vi har kalt inn til et digitalt møte 11. mai for valg av stemmeberettigede. Alle medlemmer av lokallaget har møte og talerett på Leieboerforeningens årsmøte, men LkL medlemmer har til sammen tre stemmer.

Det har kommet inn to forslag fra lokallagets medlemmer til årsmøte som også skal stemmes over 11. mai:

  1. Installasjon av overvåkningskamera i kommunale bakgårder for å oppdage og hindre kriminell virksomhet i form av tyveri, lagring av tyvegods, åpenlyst stoffmisbruk og hærverk. 
    I tillegg ønskes det å utbedre dørlåser / installere ekstralåser til bakgårder (der dører finnes). Registrering av alle sykler og annet utstyr lagret i bakgårder er også et godt tiltak for å hindre tyvegods i å bli hensatt der. I tillegg ønskes bedre håndtering av hensatte møbler, klær, større avfall til gjenvinning.

  2. Universell utforming, tilgjengelighet, tilrettelegging og å få en reell oversikt over HC-boliger bør være en prioritet og noe å ta opp. Dette er et problem i Oslo, men også over hele landet, i det kommunale og private markedet.
    Arbeide for at universell utforming og tilgjengelighet inkluderes i prosjekt om boligmerket, eller undersøke og søke å opprette en egen merkeordning om minstestandarder for boliger og andre kvaliteter som påvirker en boligs tilgjengelighet.
    Dette ville løst enormt mye også for f.eks. Finn.no og andre leie og eieportaler hvor det er vanskelig å få andre kvaliteter enn heis eller første etasje for å få fram tilgjengelighet i en bolig. Oslo kommune har ikke en ordentlig ordning som viser hva som oppfyller minimumskravene, hva som oppfyller behovene for personer i manuell eller elektrisk rullestol og hvilke boliger som er spesielt tilrettelagt. Dette er et større problem enn bare i Oslo. Dette er nok også på grunn av at det ikke er noe utarbeidet sjekkliste eller kravliste for å differensiere mellom boliger av ulike tilgjengelighet.