Undersøker overgang fra kommunal til privat bolig

Undersøker overgang fra kommunal til privat bolig

Ønsker du å delta i et forskningsprosjekt om overgangen fra kommunal til privat bolig?
Publisert:

Velferdsetaten i Oslo kommune ønsker økt kunnskap om hvordan det er å bo i kommunal bolig, og hvordan det går med de som flytter ut av kommunal bolig. Kommunen vil også finne ut mer om prosessen man går gjennom på veien til ny bolig, og hva som møter en etter flytting. I tillegg ønsker de å vite mer om bomiljøene i både kommunale og private boliger.

Hvem de vil intervjue

Oslo kommune ønsker å intervjue personer som bor i kommunal bolig og som har kort tid igjen av leiekontrakten. I tillegg ønsker de å intervjue personer som nylig har flyttet ut av kommunal bolig til privat leid eller eid bolig. De ønsker å intervjue de samme personene ca. to ganger i året over tre år slik at de kan følge boligkarrieren til personen over tid. De ønsker å intervjue ca. 20 husstander i prosjektet, fordelt på flere bydeler.

Hva innebærer deltakelse i prosjektet?

I første omgang møtes dere en gang for å fortelle mer om prosjektet og høre mer om deg og din boligkarriere. Hvis du er aktuell for deltakelse i prosjektet, og du har lyst til å bli med videre vil Velferdsetaten kontakte deg igjen og avtale intervjuer. Prosjektet varer i tre år, og de ønsker å snakke med deg to ganger i året i de tre årene det varer. Du vil være helt anonym, og utskrifter fra intervjuene oppbevares anonymisert på et sikkert sted. Prosjektet er meldt til og godkjent av norsk senter for forskningsdata.

Som kompensasjon for tiden du bruker på intervjuene vil du motta et universalgavekort på kr 300,-.

Hvis dette høres interessant ut, ta gjerne kontakt med Marianne Hektoen på epost marianne.hektoen@vel.oslo.kommune.no

eller Katja Johannessen: katja.johannessen@vel.oslo.kommune.no.

Leieboerforeningen kan også formidle kontakt med Velferdsetaten