Boligkonferanse for kommunale leieboere
Plakat for beboerkonferanse 2021

Velkommen til beboerkonferanse 9 november!

Tirsdag 9. november braker det løs med en helaftens boligkonferanse om kommunal boligsektor. Konferansen åpner med mat og drikke kl. 15, og kl. 15.20 starter vi kveldens program. Konferansen finner sted i Borggata 2B på Grønland i Oslo.
Publisert:

Leieboerforeningens nye lokallag for beboere i kommunale boliger arrangerer sin første årlige beboerkonferanse 9. november kl. 15.00 – 20.00 i Borggata 2B på Grønland i Oslo. Her blir det debatt om den kommunale boligsektoren med stortingspolitikere, forskjellige foredrag og innlegg, og mulighet for å melde seg inn i lokallaget til rabattert pris. Konferansen er gratis for alle, men krever påmelding. Meld deg på og les mer om konferansen på her

Variert program

Det vil blant annet bli innlegg fra Line Eikenes, tidligere brukerrepresentant i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (Rio), som nå jobber som rådgiver for brukermedvirkning i Helsedirektoratet. Hun skal blant annet fortelle om erfaringer rundt det å oppnå politiske mål for en utsatt brukergruppe. Beboere i kommunale gårder skal fortelle om hvordan de har organisert seg i gårdstyrer, og vi skal snakke litt om hvordan det er å bo kommunalt i heleide kommunale gårder kontra det å leie kommunalt i borettslag og sameier.

Boligbyggs leder Marit Jacobsen Leganger deltar også på konferansen i en panelsamtale om beboerråd. Sist, men ikke minst skal vi ha debatt om kommunal boligsektor med stortingspolitikere.

Mat

Når programmet er ferdig, kl. 19.00 serverer vi middag/kveldsmat, med litt underholdning og mulighet for å melde seg inn i lokallaget til rabattert pris.

Konferansen er gratis og åpen for alle, men krever påmelding. Meld deg på ved å sende en epost til lkl@lbf.no, eller ring 24149100.  Trenger du tilrettelegging for å delta på konferansen? Ta kontakt på forhånd slik at vi kan legge til rette på best mulig måte!

Program

15.00 Innslipp med håndmat og drikke.  

15.20 Programmet starter  
Velkommen til Lokallag for kommunale leieboeres i Oslos første beboerkonferanse 
Hva er Lokallag for kommunale leieboere og hvorfor er lokallaget opprettet? 
Hvorfor skal kommunale beboere organisere seg i et lokallag? Og hva skal lokallaget gjøre framover?

Hvordan oppnå endring gjennom politisk arbeid?  
Line Langsholt jobber med brukermedvirkning i Helsedirektoratet og har erfaring fra RIO, en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. Hun skal fortelle oss litt om hvordan å oppnå politiske resultater med utgangspunkt i egen erfaring.

Samtale mellom BBY og beboere  
En samtale mellom Boligbyggs leder, Marit Leganger og beboere i kommunale boliger.
Hvorfor er dialog mellom Boligbygg og beboerne viktig? Og hva kan komme ut av en slik dialog?  

Hva kan et gårdstyre oppnå?   
Gårdstyret i Skytterdalen i Bærum kommer for å fortelle oss om deres gårdstyrearbeid. Kan vi lære av hverandre?

Debatt med stortingspolitikere 
Ny husleielov – hva skjer med kommunal sektor? Hva sier partiprogrammene om kommunale boliger? Og sist, men ikke minst, hva mener stortingspolitikerne om gjengs leie?

Samtale med beboere om det å bo i kommunal bolig   
Hvordan er det å bo i heleide kommunale gårder? Hvordan er det å bo i kommunale boliger i borettslag og sameier? Hvordan oppleves midlertidigheten? Hvordan oppleves det å ha så høye husleier?  

Avrunding av dagen 
Takk for i dag og veien videre

Middag/kveldsmat  
Boligpolitisk kåseri med Leieboerforeningens leder Lars Aasen.  
Det vil også bli mulighet til å melde seg inn i Lokallaget til rabattert pris. 

Kl. 20.00 avslutter vi kvelden