Om medlemskap i LkL
Om medlemskap i LkL

Et medlemskap i Lokallag for kommunale leieboere (LkL) koster 250 kr per år. Året regnes fra innmeldings/betalingsdato og følger ikke kalenderåret. Vær klar over at medlemskap bare er åpent for kommunale leieboere i Oslo.

Som medlem i lokallaget får du tilgang på juridisk rådgivning i spørsmål knyttet til ditt leieforhold. Du får også veiledning i spørsmål knyttet til mer boligsosiale forhold som søknad om bytte av kommunal bolig, klage på vedtak, søknad om bostøtte, hjelp til å søke eksterne bomiljømidler og lignende spørsmål. Vi inviterer til jevnlige medlemsmøter i Leieboerforeningens lokaler, og tilbyr gratis kurs- og temakvelder, og skriftlige veiledere til våre medlemmer. Noe ventetid på saksbehandling må påregnes i perioder med større pågang.  

Du kan velge om du vil betale for et helt år (kr 250) eller om du vil betale for seks måneder (kr 125).Bli medlem i LkL